Nové európske ciele v rámci agendy digitálnej dekády


Dátum: 18.09.2020

Obrázok k aktualite Nové európske ciele v rámci agendy digitálnej dekády
Európska komisia v piatok v rámci agendy digitálnej dekády prijíma ďalšie kroky na posilnenie digitálnej samostatnosti Európy, ako v stredu oznámila predsedníčka Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie. Komisia uverejnila odporúčanie, v ktorom členské štáty vyzvala, aby zintenzívnili investície do infraštruktúry vysokokapacitnej širokopásmovej pripojiteľnosti vrátane 5G. Ide o najdôležitejší predpoklad digitálnej transformácie a základný pilier obnovy. Včasné zavedenie sietí 5G v budúcich rokoch prinesie výrazné hospodárske príležitosti, pretože technológia 5G je kľúčovým faktorom konkurencieschopnosti Európy, jej udržateľnosti, ako aj budúcich digitálnych služieb.
 
Odporúčanie vychádza aj zo smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie. Na podporu zavádzania vysokorýchlostných sietí sa v nej stanovuje znižovanie nákladov naň. Dosiahnuť sa má harmonizovanými opatreniami, ktoré zaručia, že prevádzkovatelia sietí a operátori sa môžu deliť o infraštruktúru, môžu koordinovať stavebné práce a získavať potrebné povolenia na zavádzanie. Odporúčanie zahŕňa výzvu členským štátom, aby do 20. decembra 2020 určili najlepšie postupy pre súbor nástrojov a podelili sa o ne. Do 30. marca 2021 by sa mali dohodnúť na zozname najlepších postupov.
 
Ako Komisia vo februári oznámila vo svojej stratégii „Formovanie digitálnej budúcnosti Európy“, plánuje v tejto oblasti dva ďalšie kroky:
  • aktualizáciu svojho akčného plánu 5G a 6G v roku 2021. Aktualizovaný plán bude vychádzať z opatrení týkajúcich sa spektra uvedených v odporúčaní a rozšíri ich. Zhodnotí dosiahnutý pokrok a vytýči nové ambiciózne ciele zavádzania sietí 5G,
  • revíziu smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie. Ďalšie kroky v tomto procese budú otvorená konzultácia na jeseň 2020 a špecializovaná štúdia na zhodnotenie súčasného znenia smernice a posúdenie vplyvu viacerých možností politiky.
 
Súčasne Komisia dnes navrhla nové nariadenie o spoločnom podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku. Zámerom je udržať a rozvinúť vedúcu pozíciu Európy v supervýkonných výpočtových technológiách v prospech celej digitálnej stratégie a celosvetovej konkurencieschopnosti Únie. Bude podporovať výskumné a inovačné činnosti v oblasti nových superpočítačových technológií, systémov a produktov, ako aj rozvíjať potrebné zručnosti na využívanie infraštruktúry a formovať základ pre ekosystém svetovej úrovne v Európe. Týmto návrhom by sa umožnili investície vo výške 8 miliárd eur do ďalšej generácie superpočítačov, čo v porovnaní so súčasnosťou predstavuje podstatne vyšší rozpočet. V nadväznosti na európsky úspech v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky ďalšej generácie zohrá superpočítanie kľúčovú úlohu na ceste k obnove Európy. Považuje sa za strategickú investičnú prioritu a podporí celú digitálnu stratégiu, od analýzy veľkých dát a umelej inteligencie až po cloudové technológie a kybernetickú bezpečnosť.
Podrobnosti:
Tlačová správa: Pripojiteľnosť k rýchlym sieťam
Otázky a odpovede
Prehľad odporúčania o pripojiteľnosti
Odporúčanie o pripojiteľnosti
Tlačová správa: Ciele v oblasti superpočítačov
Správa o stave Únie
Tlačová správa o hlavných iniciatívach v správe o stave Únie 2020
Osobitná webová stránka venovaná správe o stave Únie 2020
 

Skočiť na hlavné menu