Nové Centrum integrovanej zdravotnej služby v Kežmarku vyrastie vedľa nemocnice


Dátum: 30.10.2019

Obrázok k aktualite Nové Centrum integrovanej zdravotnej služby v Kežmarku vyrastie vedľa nemocnice
Centrum integrovanej zdravotnej služby (CIZS), na ktorého výstavbu vláda minulý týždeň schválila mestu Kežmarok dotáciu vo výške 450.000 eur, vyrastie vedľa tamojšej nemocnice. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Šlosárová s tým, že celkové náklady projektu sú vo výške takmer 5,6 milióna eur.

„Schválená výška nenávratného finančného príspevku v rámci IROP je niečo viac ako milión eur. Zvyšok nákladov budeme financovať z vlastných zdrojov, prípadne formou úveru,“ ozrejmila hovorkyňa. V novej viacpodlažnej budove sú plánované a už aj potvrdené dve všeobecné ambulancie pre dospelých, všeobecná ambulancia pre deti a dorast, špecializovaná gynekologická ambulancia, špecializovaná ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Nachádzať sa tam budú aj dve agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pracovisko sociálneho poradenstva. „Uvedené prevádzky budú sústredené na prvých dvoch podlažiach. Na ďalších podlažiach bude alokované komplexné dialyzačné centrum a s ním súvisiace prevádzky,“ doplnila Šlosárová.
 
Mesto zverejnilo informáciu o úmysle realizovať projekt CIZS na svojom webovom sídle mesiac pred podaním projektového zámeru. Následne samospráva požiadala lekára Prešovského samosprávneho kraja o zoznam lekárov. „Na základe získaných údajov sme zaslali návrh na spoluprácu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s primeranou lehotou desať pracovných dní na vyjadrenie záujmu. Na základe ich vyjadrení a reakcie lekárov sa uskutočnil samotný výber,“ doplnila hovorkyňa s tým, že prioritou a hlavným cieľom mesta je poskytnúť obyvateľom komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste, zohľadňujúc spádovosť regiónu a dostupnosť služieb. Zároveň chce radnica zefektívniť manažment pacienta a podporiť poskytovanie sociálnych služieb, so zámerom vybudovať zázemie pre obyvateľov v nepriaznivej sociálnej situácií.

 „Výsledkom projektu je zvýšenie kvality života občanov regiónu a celého územia, a to poskytnutím komplexnejšej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste. Okrem praktických lekárov bude centrum poskytovať aj špecializovanú zdravotnú starostlivosť, a tak prinesie aj jednoduchší prístup k službám a podporu sociálneho začleňovania,“ skonštatovala hovorkyňa. Zároveň dodala, že časová realizácia výstavby CIZS je podľa projektovej dokumentácie stanovená na 24 mesiacov. S prácami by chcelo mesto začať už na budúci rok.

Zdroj : TASR

Skočiť na hlavné menu