Nová výzva podporuje vzdelávanie marginalizovaných komunít


Dátum: 15.11.2018

Obrázok k aktualite Nová výzva podporuje vzdelávanie marginalizovaných komunít
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania má za cieľ výzva, ktorú dnes vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR. Podpora prostredníctvom mentoringu a tútoringu počas vzdelávania na základnej škole až po ukončenie stredoškolského vzdelávania má pomôcť k zlepšeniu školských výsledkov detí, eliminácii predčasného ukončenia základnej školskej dochádzky a preraďovaniu do špeciálnej základnej školy. Zámerom je úspešné prijatie na strednú školu a jej ukončenie s maturitou. Predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z marginalizovaných komunít môžu mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie či cirkevné právnické osoby. Žiadosti možno predkladať do 15. januára 2019.
 
Rezort vnútra výzvu vyhlasuje ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje. Na tieto účely Európska Únia vyčlenila päť miliónov eur. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.
 
Viac o výzve je TU

Zdroj:SITA

Skočiť na hlavné menu