Nová výzva: Na projekty v pohraničí pôjde takmer 1,5 milióna eur


Dátum: 25.10.2023

Obrázok k aktualite Nová výzva: Na projekty v pohraničí pôjde takmer 1,5 milióna eur
Fond malých projektov odštartoval nové programové obdobie, v prvej výzve môžu záujemcovia požiadať o dotáciu do 15. 11. 2023.

Festivaly, športové či kultúrne podujatia, tábory, ale aj odborné konferencie a programy. Taký je výber aktivít, ktoré môžu obyvatelia v maďarsko-slovenskom pohraničí zažiť vďaka podpore z Fondu malých projektov Programu Interreg VI-A HUSK 2021-2027.

Zastrešuje ho Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o., kde je spoluzakladateľom Košický samosprávny kraj. Tento týždeň zároveň odštartovala prvá výzva pre malé projekty v celkovej výške takmer 1,5 milióna eur. Dokopy sa počas nasledujúcich rokov prerozdelí takmer 6,5 milióna eur. „Je za nami úspešné 5-ročné obdobie, v ktorom sme podporili 127 cezhraničných projektov celkovou sumou 6,2 milióna eur. Verím, že na tejto spolupráci budeme stavať aj najbližšie 4 roky. Fond malých projektov bude jednoduchší, rýchlejší a adresnejší. Opäť rozšíri okruhy žiadateľov v 6 krajoch na slovenskej i maďarskej strane. Medzi najväčšie výhody čerpania peňazí v novom programovom období patrí to, že záujemcovia získajú financie na základe počtu účastníkov podujatí, čo žiadateľom uľahčí prípravu rozpočtov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. O dotáciu môže po splnení podmienok požiadať každý s dobrým nápadom, pričom dĺžka projektu nesmie presiahnuť 10 mesiacov a jeho realizácia môže spadať do obdobia medzi 1. marcom 2024 a 31. decembrom 2024. Celkovým rozpočtom projektu môže byť 16 500 až 49 500 eur. Všetky podmienky žiadosti nájdu žiadatelia na web stránke https://spf-viacarpatia.eu/vyzva-na-predkladanie-projektovych-ziadosti-o-fp/. Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v uplynulom roku usilovne pripravovalo aktuálne zverejnenú výzvu. Cieľom bolo pripraviť taký systém, ktorý bude pre žiadateľov jednoduchší a užívateľsky prijateľnejší. „Veríme, že nový Fond malých projektov zaujme všetky relevantné inštitúcie prihraničných oblastí, ktoré pripravia hodnotné projekty na svojich územiach a aj takýmto spôsobom prispejú k rozvoju našich regiónov. Držíme Vám palce a prajeme veľa úspechov,“ povedala riaditeľka Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia Julianna Máté.
Skočiť na hlavné menu