Nová výzva na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2021-2
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. novembra 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2.

Vyhlásená dňa: 26. novembra 2021

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. januára 2022

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 28. februára 2022

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 629 kB)

Prílohy k výzve:

 

Ďalšie informačné dokumenty:


Skočiť na hlavné menu