Nová spoločná poľnohospodárska politika od 1. januára 2023


Dátum: 14.12.2022

Obrázok k aktualite Nová spoločná poľnohospodárska politika od 1. januára 2023
Európska komisia schválila všetkých 28 strategických plánov (jeden pre každú krajinu EÚ a dva pre Belgicko), čo predstavuje začiatok novej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorý je naplánovaný na 1. január 2023. Finančné prostriedky EÚ vo výške 264 miliárd eur podporia európskych poľnohospodárov pri prechode k udržateľnému a odolnému poľnohospodárstvu a pomôžu zachovať životaschopnosť a rozmanitosť vidieckych oblastí. Spolufinancovaním a doplnkovými vnútroštátnymi finančnými prostriedkami sa celkový verejný rozpočet určený poľnohospodárom a vidieckym komunitám na obdobie 2023–2027 zvýši na 307 miliárd eur. Ďalšie programy, ktoré spadajú do oblasti pôsobnosti SPP, ale nie sú súčasťou strategických plánov SPP, ako je program POSEI pre najvzdialenejšie regiónyškolský projekt EÚ či propagačné programy, získajú dodatočné finančné prostriedky EÚ vo výške šesť miliárd eur.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
 Nová spoločná poľnohospodárska politika od 1. januára 2023
Európska komisia schválila všetkých 28 strategických plánov (jeden pre každú krajinu EÚ a dva pre Belgicko), čo predstavuje začiatok novej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorý je naplánovaný na 1. január 2023. Finančné prostriedky EÚ vo výške 264 miliárd eur podporia európskych poľnohospodárov pri prechode k udržateľnému a odolnému poľnohospodárstvu a pomôžu zachovať životaschopnosť a rozmanitosť vidieckych oblastí. Spolufinancovaním a doplnkovými vnútroštátnymi finančnými prostriedkami sa celkový verejný rozpočet určený poľnohospodárom a vidieckym komunitám na obdobie 2023–2027 zvýši na 307 miliárd eur. Ďalšie programy, ktoré spadajú do oblasti pôsobnosti SPP, ale nie sú súčasťou strategických plánov SPP, ako je program POSEI pre najvzdialenejšie regiónyškolský projekt EÚ či propagačné programy, získajú dodatočné finančné prostriedky EÚ vo výške šesť miliárd eur.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
 

 
Skočiť na hlavné menu