Nízkouhlíková stratégia v Partizánskom počíta s aktivitami na zníženie emisií CO2


Dátum: 12.11.2020

Obrázok k aktualite Nízkouhlíková stratégia v Partizánskom počíta s aktivitami na zníženie emisií CO2
Samospráva Partizánskeho prijme viacero aktivít, ktoré budú zamerané na znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO2) na území mesta. Počíta s tým nízkouhlíková stratégia mesta, dokument odobrili na svojom rokovaní vo štvrtok tamojší mestskí poslanci. 

Nízkouhlíková stratégia mesta Partizánske je komplexný strednodobý a dlhodobý strategický dokument, definuje aktivity mesta a subjektov pôsobiacich na území mesta, ktoré sú zamerané na znižovanie emisií CO2.

Prvá fáza plánovania stratégie zahŕňa zber dostupných dát pre všetky analyzované sektory. Východisková inventúra emisií zdokumentovala a kvalifikovala spotreby energií na katastrálnych územiach mesta z hľadiska energetických nosičov, ako aj sektorov spotreby. Stratégia podľa nej poskytuje základný rámec o spôsoboch a riešeniach, ako zabezpečiť zníženie emisií CO2. Neoddeliteľnou súčasťou stratégie je aj aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Partizánske v oblasti tepelnej energetiky.

Vypracovanie stratégie financovala samospráva z fondov Európskej únie, na tento účel získala z Operačného programu Kvalita životného prostredia nenávratný finančný príspevok vo výške 22.230 eur.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu