Nitriansky kraj opraví cesty druhej triedy za milióny eur z eurofondov


Dátum: 05.11.2020

Obrázok k aktualite Nitriansky kraj opraví cesty druhej triedy za milióny eur z eurofondov

Nitriansky samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie na modernizáciu ciest druhej triedy II/513 medzi Rišňovcami a Nitrou a II/564 medzi Levicami - Demandicami. Predpokladaná hodnota oboch zákaziek je vyrátaná na 9,1 milióna eur, práce budú financované z eurofondov. Kraj sa bude podieľať na ich financovaní piatimi percentami. Záujemcovia o obidve zákazky môžu svoje cenové ponuky predkladať do začiatku decembra. Práce by mali byť hotové do jedného roka od odovzdania staveniska.

V prípade cesty II/513 bude zmodernizovaný úsek v dĺžke približne 13 kilometrov, na ceste II/564 obnovia dva úseky v celkovej dĺžke 26,6 kilometra. Modernizácia podľa podkladov pre verejné obstarávanie rieši zlepšenie parametrov a technického stavu existujúcej cesty zvýšením únosnosti, spevnenia krajníc a svahov popri ceste, odvodnením a vybudovaním bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky, tzv. zarezaním krajníc a spätným zásypaním krajnice odfrézovaným recyklátom, zlepší sa odtok vody do priekop a násypov. Vymenia a doplnenia zvodidlá, zvislé dopravné značenie a nové bude vodorovné značenie.​

Zdroj: SITA

 


Skočiť na hlavné menu