Nitra: SPU ukončila projekt zelenej infraštruktúry v areáli univerzity


Dátum: 07.12.2023

Obrázok k aktualite Nitra: SPU ukončila projekt zelenej infraštruktúry v areáli univerzity
Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre úspešne ukončila projekt s názvom „Úpravy zelených plôch univerzitného areálu SPU v Nitre budovaním prvkov zelenej infraštruktúry“. Projekt podporený z Integrovaného regionálneho operačného programu a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR riešil rozsiahlu plochu 14 624 metrov štvorcových v areáli univerzity.

Zrevitalizované boli vegetačné a spevnené plochy pri aule SPU medzi pavilónmi A, Z a T, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou, ako aj rozsiahla plocha átria ako ústrednej pobytovej plochy v exteriéri. Univerzita projektom reaguje na vysoké nároky modernizácie životného priestoru svetových univerzitných kampusov. „Po úspešnom ukončení projektu zníženia energetickej náročnosti Študentského domova Antona Bernoláka a rekonštrukcii bazéna Centra univerzitného športu sa podarilo úspešne zrealizovať aj ďalší projekt, ktorý sa nesie v duchu dlhodobej filozofie SPU ako Zelenej univerzity.

Celkové výdavky dosiahli 572 306 eur, z toho nenávratný finančný príspevok predstavoval 543 690 eur,“ informoval prorektor SPU pre investičný rozvoj Tomáš Tóth. Cieľom projektu bolo zlepšiť environmentálne aspekty verejného priestranstva univerzity prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry. Pôvodné asfaltové chodníky nahradili bezbariérové komunikácie z protišmykovej dlažby umožňujúcej vsakovanie zrážkovej vody. Pribudlo tiež nové parkové osvetlenie - stĺpové, reflektorové i zemné. Inovovaný bol parkový mobiliár pozostávajúci z atypických lavičiek, bodových sedení, lehátok, stojanov na bicykle a odpadkových košov. V rámci projektu bolo vysadených 22 vzrastlých drevín a založených 5355 metrov štvorcových trvalkových záhonov. Pribudli tiež pochôdzne štrkové lúky s posedením a rekultivované boli intenzívne trávnaté plochy. Ako uviedla riaditeľka Botanickej záhrady SPU Alica Beňová, zelené plochy boli zakladané s dôrazom na udržateľný rozvoj, podporu biodiverzity, adaptačné opatrenia pre zníženie dopadov zmeny klímy v urbanizovanom prostredí a usmerňovanie zrážkovej vody prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry. „Projekt je ďalším článkom v mozaike skladajúcej cestu k vytvoreniu moderného univerzitného areálu konkurencieschopného v medzinárodnom kontexte, ktorý plne zabezpečí komfortné zázemie na realizáciu kľúčových aktivít, všestranný rozvoj osobnosti študenta, stimulujúce zázemie pre zamestnancov a atraktívne a mikroklimaticky komfortné plochy pre návštevníkov. Tie sú spolu s udržateľnosťou dôležitými strategickými cieľmi SPU,“ zdôraznila A. Beňová. Vecná realizácia projektu prebiehala v období 17. apríla 2023 – 10. novembra 2023. Nadviazal na projekt Zelená infraštruktúra na zelenej univerzite z roku 2021, v rámci ktorého sa zrevitalizovali plochy medzi hlavnou budovou univerzity a Študentským domovom Antona Bernoláka.
 

Plocha založených trvalkových záhonov:

5355 m2

Počet vysadených trvaliek:

37 985

Počet vysadených cibuľovín:

56 106

Počet nových lavičiek:

5 ks s celkovou dĺžkou na sedenie 33 metrov

Drevené lehátka:

8 ks

Počet smetných nádob:

6 ks


Skočiť na hlavné menu