Nitra: NSK sa pripravuje na nové programové obdobie


Dátum: 02.06.2021

Obrázok k aktualite Nitra: NSK sa pripravuje na nové programové obdobie
Príprava územia Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na nové programové obdobie rokov 2021 – 2027 bola hlavnou témou rokovania členov rady partnerstva zastupujúcich samosprávny kraj, krajské mesto, okresné mestá, miestnu územnú samosprávu, podnikateľský sektor, akademický sektor, školstvo, občiansku spoločnosť a štátnu správu. Účastníci stretnutia hodnotili stav prác na integrovanej územnej stratégii, v ktorej sa kreujú územné investície s očakávanou podporou európskych štrukturálnych a investičných fondov, ale aj zdrojov plánu obnovy a odolnosti aj iných finančných nástrojov, informovala Oľga Prekopová, hovorkyňa predsedu NSK.

Rokovanie potvrdilo, že hlavné investičné potreby regiónov sa koncentrovali najmä do oblastí cestnej a železničnej dopravy, zásobovania pitnou vodou, dobudovania stokovej siete a čistiarní odpadových vôd, do podpory budovania znalostnej ekonomiky, inovačných kapacít, odborného a celoživotného vzdelávania, ale aj komplexnej ponuky pre podporu cestovného ruchu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu