NITRA: Mesto požiada o eurofondy na zriadenie škôlok a vybavenie 11 škôl


Dátum: 28.02.2017

Obrázok k aktualite NITRA: Mesto požiada o eurofondy na zriadenie škôlok a vybavenie 11 škôl
Novú škôlku zriadi mesto v bývalých kasárňach pod Zoborom, druhá vznikne po rekonštrukcii priestorov Základnej školy Na Hôrke

Mesto Nitra podá v prvej polovici roka 2017 žiadosti o peniaze z Európskej únie na viacero projektov v oblasti školstva, dopravy, nakladania s odpadmi a výstavby cyklotrás. Financie chce získať napríklad na zriadenie dvoch nových materských škôl. Jedna má vzniknúť v bývalých kasárňach pod Zoborom, kde treba na tento účel zrekonštruovať budovu. Druhá škôlka vznikne po rekonštrukcii priestorov Základnej školy Na Hôrke, kde má pribudnúť 189 miest pre škôlkarov. Náklady na oba projekty predstavujú viac ako tri milióny eur, informoval Andrej Jančovič z nitrianskej radnice. Z Integrovaného regionálneho operačného programu chce Nitra získať financie aj pre 11 základných škôl na zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc a odborných učební rôzneho druhu. „V Nitre by v prípade schválenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok malo pribudnúť 24 nových a moderných učební,“ uviedol Jančovič.

V oblasti cyklistickej dopravy sa bude mesto uchádzať o nenávratný finančný príspevok takmer štyri milióny eur na päť úsekov cyklotrás a jednu cyklolávku cez rieku Nitra. Lávka prepojí mestské časti Kalvária a Chrenová a bude slúžiť pre cyklistov aj peších. Financie chce radnica získať aj na Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Nitra, ktorý rieši dopravu v meste v horizonte 30 rokov. Ako informoval Jančovič, projekt má priniesť posilnenie bezpečnosti premávky, zníženie stupňa znečistenia ovzdušia, zabezpečenie finančne udržateľnej dopravy osôb a ich zapojenie do verejnej dopravy. Oprávnené výdavky na projekt sú 832-tisíc eur.

Zdroj: ©2017 SITA a.s

Skočiť na hlavné menu