Nemocnica v Levoči bude mať nový centrálny príjem


Dátum: 01.10.2019

Obrázok k aktualite Nemocnica v Levoči bude mať nový centrálny príjem
Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Levoči bude mať nový centrálny príjem za viac ako 4,8 milióna eur. V rámci neho dostane nemocnica aj nový monitoring, lôžka, EKG a defibrilátor, infúznu techniku, ale aj vybavenie operačných sál a sterilizátor. Na financovaní projektu sa nemocnica podieľa 10 percentami, ostatnú časť tvorí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR. Ako agentúru SITA informovala Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, a. s., pod ktorú nemocnica patrí, nový centrálny príjem by mal byť dokončený v máji 2021.

Na financovanie projektu v celkovej hodnote 4 811 229,88 eura získala nemocnica financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Z toho necelého pol milióna eur uhradí nemocnica z vlastného rozpočtu.

"Vybudovaním centrálneho príjmu dosiahne naša nemocnica zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie medicínskych ukazovateľov, ale aj hospitalizácie a využitia akútnych lôžok,“ uviedol riaditeľ nemocnice Viktor Halíř, ktorý dnes slávnostne položil základný kameň budovy. Zároveň zdôraznil, že najdôležitejšie je, aby tieto zmeny pocítil v prvom rade pacient, a tak dostal včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť hodnú tretieho tisícročia.

Projekt je rozdelený na štyri časti, v rámci prvej sa bude realizovať prístavba, nadstavba, stavené úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich budov. Súčasťou projektu sú aj opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Levočská nemocnica je od roku 2008 členom skupiny AGEL SK. Poskytuje zdravotnú starostlivosť pre celý región Spiša, ale aj širšie okolie. V súčasnosti má nemocnica 302 funkčných lôžok a poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na ôsmich lôžkových oddeleniach, na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti, pediatrickom, urologickom, chirurgickom, internom, neurologickom a psychiatrickom oddelení. Nemocnica zároveň prevádzkuje niekoľko pracovísk spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, špecializované ambulancie, poskytuje služby jednodňovej zdravotnej starostlivosti a dopravnej zdravotnej služby, prevádzkuje verejnú lekáreň a taktiež prevádzkuje aj PAPS pre deti a dorast a pre dospelých.

Zdroj : SITA


Skočiť na hlavné menu