Nemocnica v Krompachoch má nový digitálny röntgen


Dátum: 09.12.2020

Obrázok k aktualite Nemocnica v Krompachoch má nový digitálny röntgen

Nový moderný digitálny röntgenový systém pribudol do Nemocnice AGEL Krompachy, momentálne je v skúšobnej prevádzke. Táto novinka je prínosom nielen pre pacientov, ale aj pre zdravotnícky personál nemocnice.

Röntgenový systém Siemens Healthineers Multix Fusion Max pokrýva všetky potreby moderného rádio-diagnostického oddelenia, štandardizuje pracovné postupy a výsledky, aby sa dosiahla trvalo vysoká kvalita snímok všetkých pacientov, a to pri najnižšej možnej dávke žiarenia. „Výmenou tohto RTG prístroja sme v nemocnici zavŕšili proces obnovy a digitalizácie röntgenových pracovísk. Všetky röntgenové prístroje, vrátane CT sú obnovené, plne digitalizované, s výrazným znížením dávky röntgenového žiarenia, čo je hlavným prínosom pre pacienta,“ uviedol MUDr. Miroslav Kraus, riaditeľ nemocnice.

Tento RTG systém zároveň skracuje vyšetrenie vďaka automatizácii a synchronizácii jednotlivých pohybov RTG žiariča voči pacientskemu stolu a vertigrafu pri snímkovaní pacientov v stoji. Digitálne spracovanie snímok je zabezpečené vysokovýkonným obrazovým počítačom a  ponúka aj ochranu v oblasti Cyber Security vo forme zakódovania pacientských údajov a uchovania po dobu 90 dní. Snímkovanie je možné prednastaviť pomocou zvolenia expozície a je možné aj následne upraviť získanú snímku pre lepšiu diagnostiku. Špeciálny softvér odstraňuje vizuálne šumy a poskytuje optimálny výsledok zobrazenia pre medicínskych špecialistov aj pri snímkovaní bez rozptylovej mriežky. Zariadenie je dokonca vybavené softvérom Ortho Fusion pre tzv. „automatické zošívanie/spájanie“ obrazu celej chrbtice alebo dolných končatín pomocou rýchleho a automatizovaného snímkovania pacienta.  Počas snímkovania sú vyhotovené štyri snímky, ktoré sú následne spojené do jednej dlhej a spracované softvérom v počítači. Takto komplexne a ucelene spracované snímky sú nakoniec odoslané na úložisko dát.  „Ambíciou našej spoločnosti je prispievať k presnej a efektívnej diagnostike v medicíne a digitálny röntgenový systém Multix Fusion Max predstavuje aj naplnenie nášho prísľubu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na Slovensku.  Veríme, že tento inovatívny prístroj prispeje aj k zvýšeniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov nielen z Krompách,“ dodáva riaditeľ Siemens Healthineers Slovakia, Ing. Vladimír Šolík.

Nový digitálny röntgen  bol zakúpený v rámci projektu z prostriedkov EÚ pod názvom „Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Krompachy“ a stál približne 160 tisíc EUR.


Skočiť na hlavné menu