NDS získala 476.000 eur na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti R4


Dátum: 10.02.2023

Obrázok k aktualite NDS získala 476.000 eur na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti R4
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) získala 476.000 eur z európskeho programu Connecting Europe Facility (CEF) na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti R4. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

V piatok podpísali zástupcovia NDS s poľským partnerom, ktorým je Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), dohodu o spolupráci. Bola podpísaná na základe dohody o grante, ktorá nadobudla účinnosť po úspešnom schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v spolupráci s Poľskom.

"Prostriedky poslúžia v rámci Slovenska na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti úseku R4 od Kapušian až po poľskú hranicu," povedala Žgravčáková.

Spolupráca podľa nej napomôže k progresu pri dobudovaní úseku, ktorý je súčasťou TEN-T siete a aj medzinárodného koridoru Via Carpatia.

"Podpisovanie dnešnej dohody je potvrdením toho, že naozaj ideme na plné obrátky. Urobíme všetko preto, aby sme procesy urýchlili," doplnil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NDS Vladimír Jacko.

Cieľom štúdie je nastavenie ekonomicky a technicky optimálneho vedenia rýchlostnej cesty, ktorá bude vyhovovať súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom severojužnom prepojení transeurópskeho TEN-T koridoru (Poľsko – Slovensko – Maďarsko – Balkán). Výstupom štúdie bude aktualizácia dopravného modelu, CBA analýzy, porovnanie variantov a štúdia taktiež určí časovú potrebu výstavby jednotlivých úsekov.

Úsek R4 je súčasťou plánovaného koridoru európskeho význam
u Via Carpatia, ktorého zámerom je prepojiť Baltské, Čierne a Egejské more pozdĺž východnej hranice Európskej únie. Celkovo ide o deväť úsekov v súhrnnej dĺžke takmer 60 kilometrov.

Príspevok od poľskej strany je poskytnutý z nástroja na prepájanie Európy, z programu CEF. Ide o program, ktorý umožňuje financovať prípravu a realizáciu projektov spoločného záujmu v rámci politiky transeurópskych sietí TEN-T v sektoroch dopravy, energetiky a telekomunikácií. Do programu bolo z Kohézneho fondu presunutých celkovo 11 miliárd eur na úrovni EÚ, pričom Slovensku bolo pridelených zhruba 743 miliónov eur. Tieto prostriedky môžu byť využité iba na financovanie výdavkov súvisiacich s budovaním základnej siete TEN-T.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu