Názov: Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského a Slovenského krasu


Dátum: 19.01.2022

Obrázok k aktualite Názov: Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského a Slovenského krasu
Krátky popis: Účelom projektu bolo vykonanie skúšok predpísaných pre účely certifikácie jaskýň cezhraničného jaskynného systému Aggtelekského a Slovenského krasu, získanie certifikátu liečebnej jaskyne a následné vybudovanie infraštruktúrneho zázemia pre speleo-terapiu. Rozvojové aktivity sú zamerané na 3 jaskyne jaskynného systému Baradla - Domica. Jaskyňa Baradla je jaskyňou s najdlhšou históriou skúmania a návštevnosti na území Maďarska. V jaskyni Domica disponujúcej významnými geomorfologickými hodnotami došlo v roku 2010 k spusteniu aktivít zameraných na vytvorenie priestorov pre klimatickú terapiu v spodnej časti šachty Demek-lápa. Tento jaskynný systém je možné považovať aj v súčasnosti za atrakciu prevádzkovanú oboma krajinami spoločne, pričom prevádzka na účely terapie si vyžaduje ešte bližšiu súčinnosť orgánov zameraných na ochranu prírody. Maďari vybudovali jednu osobitnú sálu mimo návštevnej trasy v jaskyni Baradla a v dvoch existujúcich miestnostiach v jaskyni Béke. V Domici bola vybudovaná miestnosť, takzvaná Liečebňa. Jaskyňa sa nachádza 95 km od Košíc, v Národnom parku Slovenský kras, a spolu s jaskyňou Baradla v Aggtelekskom krase, na území Maďarska vytvárajú unikátny komplex v celkovej dĺžke 25 kilometrov.

SJHU_jaskyne


Prijímateľ:  Národný park Aggtelek, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 616 098,40 Eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 1,373,683.64 Eur (EFRR), 312 574,00 Eur (ŠR SR)
Vlastné zdroje:  -
Operačný program:  Interreg Slovenská republika – Maďarsko
Doba realizácie projektu: 1.11.2017 – 31.07.2021

Skočiť na hlavné menu