Názov: AdTech


Dátum: 19.01.2022

Obrázok k aktualite Názov: AdTech
SKCZ_AdTech
Krátky popis: Mesto Karviná a mesto Mesto PRIEVIDZA takmer tri roky spolupracovali na aktivitách cezhraničného projektu z oblasti vzdelávania. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie lepších podmienok pre kvalitnú prípravu žiakov základných škôl pre uplatnenie v technických odboroch v reakcii na dopyt miestnych zamestnávateľov v Karvinej a Prievidzi, a to prostredníctvom spoločného vývoja vzdelávacieho programu s využitím 3D technológií tlače, rozvoja kreatívnej tvorby žiakov a ich všeobecných schopností pre uplatnenie v technických odboroch či rozvoja profesionálnych schopností súvisiacich s využívaním aditívnych technológií.
SKCZ_AdTech1

V rámci projektu sa uskutočnili výmenné stáže pedagógov a žiakov, či rôzne workshopy. Prievidzskí pedagógovia sa zúčastnili v Karvinej vyučovacích hodín matematiky, techniky a chémie. Vyučujúci z prievidzských základných škôl zase českým kolegom prezentovali, ako sa im darí vzbudiť v žiakoch zvedavosť a záujem o 3D technológie.
SKCZ_AdTech5
​​​​Prijímateľ: Statutární mesto Karviná, Mesto Prievidza
Celkové oprávnené náklady projektu: 211 574, 76 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 179 838, 55 EUR (EFRR), 10 118, 56 (ŠR SR)
Vlastné zdroje:  16 098,20 EUR
Operačný program: INTERREG V-A SK-CZ
Doba realizácie projektu: február 2018 – jún 2021
SKCZ_AdTech4
Skočiť na hlavné menu