Nástroj SURE: 631 miliónov pre Slovensko


Dátum: 01.12.2020

Obrázok k aktualite Nástroj SURE: 631 miliónov pre Slovensko
Európska komisia vyplatila 8,5 miliárd eur piatim členským štátom vrátane Slovenska, ktoré  v rámci dnešných operácií dostalo 300 mil. eur na financovanie tzv. kurzarbeitu a podporu pracovníkov.

SURE je podpora vo forme úverov poskytnutých za výhodných podmienok a má pomôcť  členským štátom pri riešení náhleho zvýšenia verejných výdavkov na zachovanie zamestnanosti. Rovnako im pomôže pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, vrátane pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Vďaka dnešnému vyplateniu dostalo od konca októbra do konca novembra 15 členských štátov v rámci nástroja SURE približne 40 miliárd. Slovensko dostane po dokončení všetkých úhrad 631 miliónov eur.

Prehľad doteraz vyplatených súm a rôznych splatností dlhopisov je k dispozícii online.
Ďalšie úhrady sa uskutočnia v nasledujúcich mesiacoch po príslušných emisiách dlhopisov.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Nariadenie o nástroji SURE
Prehľad: SURE – Podpora členských štátov s cieľom chrániť pracovníkov a pracovné miesta
Otázky a odpovede: Komisia navrhla nástroj SURE
Reakcia na koronavírus
Rámec pre sociálnoinvestičné dlhopisy
Webová lokalita nástroja SURE

Skočiť na hlavné menu