Násilie nie je mýtus


Dátum: 16.06.2021

Obrázok k aktualite Násilie nie je mýtus
Názov: Násilie nie je mýtus

Násilie nie je mýtus

ITMS kód: 312041P703
Násilie nie je mýtus2
Krátky popis:
Cieľom projektu je poskytovanie komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom prostredníctvom špecializovaných a právnych služieb. Cieľovou skupinou sú ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti.
Prostredníctvom realizácie aktivít projektu sme chceli dosiahnuť zvýšenie počtu žien, ktoré budú môcť vyhľadať odbornú pomoc. Tento projekt bol určený práve pre ženy, ktoré potrebujú špecifické poradenstvo, bezpečný priestor, relevantné informácie a pomoc.
Komplexná pomoc a ochrana je determinovaná tromi aspektmi pomoci a to ambulantným poradenstvo, krízovou linkou a on line poradňou. V projekte sme revitalizovať najmä detský kútik s konzultačnou miestnosťou.
Hlavnou aktivitou projektu je komplexná pomoc a podpora pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch  v regióne Turca - Žilinského kraja. Za obdobie august 2018 až apríl 2021 sme poskytli pomoc a podporu 303 ženám, ktoré zažívajú násilie prostredníctvom špecializovaného poradenstva, determinovane prostredníctvom  ambulantného poradenstva, krízovej linky a on line poradne. Zameranie pomoci bolo orientované najmä na špecializované poradenstvo, krízovú intervenciu, manažment bezpečia, právnu pomoc a poradenstvo.
Aktivity poradne plánujeme dlhodobo tak, aby sme mohli kontinuálne nadväzovať. Stretávame sa však s nedostatok financií. Čo sa nám zatiaľ darí sanovať najmä prostredníctvom VUC, grantov a donorov aj keď v tomto roku obmedzene. Veríme, že i pomocou zviditeľnenia témy násilia a krízovej poradne sa zvýši ochota firiem filantropicky prispievať na podporu služieb pre ženy zažívajúce násilie. Medializácia nám napomáha k lepšiemu portfóliu pre potencionálneho donora. Tak ako doteraz budeme uplatňovať fundreisingové stratégie na sanovanie špecializovaných služieb pre našu cieľovú skupinu. V minulých rokoch sa nám osvedčili preventívne kampane na podporu témy násilia na ženách. Zvýšil sa počet klientok, ktorým sme mohli pomôcť. .
Násilie nie je mýtus3
Prijímateľ:  oz ŽENA V TIESNI, utajená adresa, PhDr. Tatiana Brnová PhD. 0907346374 oz.zenavtiesni@gmail.com, www.zenavtiesni.sk
Celkové oprávnené náklady projektu:  199.909,67€
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   169.923,22 Eur zdroj EÚ, 29.986,45 Eur zdroj ŠR
Vlastné zdroje:  0 Eur
Operačný program: Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 01/09/2018 – 30/04/2021
 
Skočiť na hlavné menu