NASES presúva dátové centrum do priestorov SPP


Dátum: 01.07.2021

Obrázok k aktualite NASES presúva dátové centrum do priestorov SPP
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pokračuje v projekte zvyšovania bezpečnosti Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). Prevádzku IT technológií presúva zo súkromných priestorov pod kontrolu štátu a za výhodnejších podmienok.
 
Druhé dátové centrum NASES-u bude od konca roka 2021 sídliť v dátovom centre spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), ktorý tak zároveň využije voľné kapacity v Bratislave. Zmluvu o presune centra včera podpísali predseda predstavenstva SPP Milan Urban a generálny riaditeľ NASES Pavel Karel. 
 
Presun dátového centra významne zvýši bezpečnosť celého systému. NASES vďaka zmluve s SPP zároveň ušetrí 500-tisíc eur ročne na prenájme priestorov a komunikačných prepojeniach medzi datacentrami. „Skúmali sme 5 rôznych lokalít, vo finále sme rokovali s tromi partnermi. Pre SPP rozhodla najvyššia zhoda so zadefinovanými bezpečnostnými a prevádzkovými požiadavkami a potenciál na ďalší rast,“ uviedol po podpise zmluvy riaditeľ NASES Pavel Karel.
 
Z technického hľadiska sa dátové centrum dostáva do lokality, ktorá má vyššiu úroveň zabezpečenia (približne Tier III podľa Uptime Institute), má rezervu pre umiestnenie ďalších technológií (napr. budúci komunitný cloud MIRRI SR) a umiestnenie nových uzlov siete Govnet. Z bezpečnostného hľadiska bude dátové centrum sídliť v priestoroch vyčlenených len pre potreby NASES-u, bude mať lepší perimeter ochrany priestorov, oddelené priestory pre systémy vyžadujúce vyššiu úroveň bezpečnosti (SNCA, Cybersecurity) a tiež vyššiu úroveň zabezpečenia nepretržitej dodávky elektriny.
 
Z pohľadu NASES-u je dôležité, že touto operáciou odstraňuje „vendor lock“ na komunikačné linky, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku dátového centra. „Aj tu pokračujeme v posilňovaní bezpečnosti a kontroly štátu nad kritickou infraštruktúrou, čo patrí medzi naše kľúčové priority,“ uviedol Pavel Karel.
 
Dátové centrum SPP spĺňa vysoké štandardy bezpečnosti a zmluva s NASES-om to podľa predsedu predstavenstva Milana Urbana potvrdzuje. „Teší nás, že voľné kapacity nášho kvalitne vybudovaného dátového centra SPP môžeme poskytnúť NASES-u ako inštitúcii, ktorá zaisťuje  bezpečnosť a ochranu dát nás všetkých. Verím, že dohoda medzi SPP a NASES-om vytvára zároveň priestor pre  ďalšie rozšírenie našej spolupráce v budúcnosti,“ uviedol predseda predstavenstva SPP.
 
NASES prevádzkuje v súčasnosti dve dátové centrá, ktoré slúžia pre potreby vládnej siete Govnet a prevádzku portálu slovensko.sk. Centrá boli dlhé roky umiestnené v provizórnych priestoroch na Úrade vlády SR a v súkromnom DC Perpetuus v Devínskej Novej Vsi. Štát tak nemal kompletnú kontrolu nad touto kľúčovou infraštruktúrou. Vedenie MIRRI a NASES tak pokračuje v reforme štátneho IT, aby sa šetrili verejné zdroje a zároveň sa zvyšovala bezpečnosť strategickej IT infraštruktúry štátu.

Skočiť na hlavné menu