Národnú kultúrnu pamiatku Kláštor františkánov zrekonštruujú za viac ako 1,4 milióna eur .


Dátum: 15.10.2020

Obrázok k aktualite Národnú kultúrnu pamiatku Kláštor františkánov zrekonštruujú za viac ako 1,4 milióna eur .
Rekonštrukcia je súčasťou slovensko-poľského projektu podporené z európskych fondov.

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Kláštor františkánov v Bardejove bude stáť viac ako 1,18 milióna eur bez DPH (vyše 1,4 milióna eur s DPH). Zhotoviteľom bude spoločnosť GMT development, s.r.o., Prešov, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní so svojou ponukou spomedzi piatich uchádzačov. Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky hradenej zo zdrojov Európskej únie bola 1,29 milióna eur bez DPH (takmer 1,55 milióna eur).

Kláštor Františkánov je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Pochádza zo 14. storočia, prešiel mnohými prestavbami a sekundárnymi zásahmi. V súčasnosti je stav objektu schátralý a nevyužívaný. Ako vyplýva zo súťažných podkladov uverejnených vo Vestníku verejného obstarávania, práce budú prebiehať v zmysle metodiky a usmernenia Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Na objekte vymenia strechu, uskutočnia kompletnú obnovu dvoch nadzemných podlaží, spravené budú nové rozvody elektriny, vody a kúrenia a zrealizujú sa reštaurátorské práce fragmentov secco malieb. Omietky, ako aj ostatné povrchy vo všetkých priestoroch dokončia do finálneho štádia. „Technické riešenie obnovy je vypracované so zreteľom na ďalšie využite budovy ako centra tradičných remesiel. Dôraz sa kladie na bezbariérovosť, pričom dispozične je prispôsobené aj rozloženie budúcich remeselných dielní. Okrem dielní, budú vytvorené hygienické zázemia a kancelárske priestory pre prevádzkovateľa objektu,“ uvádza sa v podkladoch. Rekonštrukčné práce majú trvať 10 mesiacov.

Rekonštrukcia františkánskeho kláštora v Bardejove je súčasťou projektu Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území, ktorý realizuje mesto Bardejov v spolupráci s poľským mestom Grybów a občianskym združením Náš Bardejov. Projekt, vychádzajúci z potreby rozvoja turistického potenciálu cezhraničného územia, bol podporený finančným príspevkom vo výške 2,82 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Okrem kláštora v Bardejove v rámci neho zrenovujú budovu bývalého Domu kultúry v Grybówe, ktorá je takisto v zlom technickom stave. V rámci rekonštrukcie vzniknú v oboch objektoch dielne pre remeselníkov, žijúcich v pohraničnej oblasti. Vytvoria sa tak centrá tradičných remesiel, pričom priestor na prezentáciu dostanú remeslá typické pre obe krajiny. Návštevníci si budú môcť niektoré remeslá aj vyskúšať.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu