Národné plány obnovy musia spĺňať zelené a digitálne ciele politiky EÚ


Dátum: 10.06.2021

Obrázok k aktualite Národné plány obnovy musia spĺňať zelené a digitálne ciele politiky EÚ
Národné plány obnovy musia v plnej miere spĺňať dohodnuté požiadavky a ciele, zamerané na spravodlivý a environmentálne pozitívny rast a digitálnu transformáciu. Uviedli poslanci Európskeho parlamentu (EP) v nelegislatívnom uznesení.

Za uznesenie hlasovalo 514 poslancov, 163 bolo proti a deviati sa zdržali hlasovania. Národné plány obnovy k 8. júnu predložilo 23 členských štátov EÚ.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje podľa europoslancov historický nástroj Únie, ktorý má jej členským štátom pomôcť zmierniť hospodársky a sociálny vplyv pandémie ochorenia COVID-19 a zaistiť dlhodobú prosperitu a spravodlivé rozloženie rastu v EÚ. Parlament v tejto súvislosti vyzval Európsku komisiu, aby schválila len tie plány, ktoré v plnej miere spĺňajú ciele nariadenia o ozdravnom pláne a aby nerobila v tejto veci žiadne politické ústupky.

Poslanci žiadajú eurokomisiu, aby dôkladne posúdila každý národný plán a zabezpečila, že bude účinne prispievať k realizácii všetkých šiestich pilierov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ide o zelenú transformáciu, digitálnu transformáciu, konkurencieschopnosť, sociálnu súdržnosť, inštitucionálnu pripravenosť a schopnosť zareagovať na krízy a podporu budúcich generácií aj prostredníctvom vzdelávania a zručností.

Poslanci zdôraznili, že národné plány obnovy by mali vyčleniť minimálne 37 % výdavkov na ciele v oblasti ochrany klímy vrátane biodiverzity. Zároveň spresnili, že opatrenia v oblasti digitálnej transformácie, na ktoré sa má vyčleniť pätina prostriedkov z rozpočtu národných plánov obnovy, sa musia zamerať aj na riešenie bezpečnostných problémov, zohľadniť strategické záujmy Únie a investovať do digitálnej infraštruktúry.

Finančné prostriedky musia byť podľa odkazu EP spravodlivo rozdelené medzi rôzne sektory a spoločnosti, pamätajúc pritom aj na budúce generácie a rodovú rovnosť. Poslanci odmietli prax opätovného predkladania zdanlivo prepracovaných projektov bez skutočnej pridanej hodnoty a zdôraznili, že všetky reformy a investície musia byť spojené s míľnikmi, cieľmi a nákladmi, ktoré sú relevantné, jasné, podrobné a primerane monitorované. Tieto opatrenia by mali pomôcť predchádzať korupcii, odhaľovať podvody a konflikty záujmov pri využívaní prostriedkov na podporu obnovy a odolnosti.

Uznesenie sa odvoláva aj na nariadenie podmieňujúce prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Poslanci zdôraznili, že žiaden projekt v rámci národných plánov obnovy nemôže byť v rozpore s hodnotami EÚ. Presadzujú tiež, aby boli plány obnovy vykonávané a monitorované v spolupráci s občianskou spoločnosťou, sociálnymi partnermi a miestnymi a regionálnymi orgánmi, s cieľom zapojiť do tohto procesu vo väčšej miere aj prijímateľov a posilniť transparentnosť samotných plánov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu