Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027


Dátum: 05.11.2020

Obrázok k aktualite Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027

Milí priatelia,

Slovensko stojí na prahu veľkých zmien. Máme historickú šancu na zásadné zmeny a reformy, ktoré našu krajinu môžu posunúť skokovo o veľký kus vpred. Práve teraz sa rodí eurofondový investičný plán pre Slovensko na roky 2021 – 2027. Na návrhu Partnerskej dohody, na základe ktorej sa bude prerozdeľovať 13 miliárd eur z eurofondov v nasledujúcom desaťročí, pracovali tímy špičkových odborníkov. Ja som sa však rozhodla, že k tvorbe tohto strategického plánu prizvem aj širokú odbornú a laickú verejnosť. Pretože také dôležité rozhodnutia, ktoré sa týkajú osudu celej krajiny a ovplyvnia niekoľko generácií, sa nemajú tvoriť za zatvorenými dverami. Budem veľmi rada, keď do Národnej konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 prispeje čo najviac subjektov i jednotlivcov so svojimi podnetmi, aby sme príležitosť na zásadnú reformu a modernizáciu Slovenska využili čo najlepšie. Veľmi si vážim každý zmysluplný návrh a pripomienku k návrhu priorít Partnerskej dohody a vopred ďakujem všetkým, ktorí aj takouto formou posúvajú Slovensko vpred.

Veronika Remišová

vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo Národnú konzultáciu k eurofondom 2021 – 2027 diskusiou so slovenskými europoslancami a členmi Partnerstva pre politiku súdržnosti 2020+.

Od novembra spúšťa päť odborných kôl a jedno univerzálne kolo celonárodnej konzultácie v oblastiach:

Ekologické Slovensko pre budúce generácie (12. 11.)

Mobilita, doprava a prepojenosť (13. 11.)

Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (19. 11.)

Inovatívne Slovensko (26. 11.)

Kvalitný život  v regiónoch (3. 12.)

V piatich panelových online diskusiách budú mať možnosť pripomienkovať návrh priorít Partnerskej dohody zástupcovia odborných organizácií, samospráv, záujmových združení, mimovládneho a neziskového sektora.

Šieste kolo konzultácií bude určené pre širokú verejnosť (10. 12.)

 

Pred každým kolom zverejníme na tejto stránke prihlášku k danej oblasti. Ak máte záujem zapojiť sa do online konzultácie, vyplnenú prihlášku prosím pošlite na e-mailovú adresu: prihlaska@vicepremier.gov.sk

Uzávierka podávania prihlášok je vždy dva dni pred konaním online diskusie. Jednotlivé subjekty budeme následne kontaktovať a informovať ich o ďalšom postupe.

Okrem online konzultácií bude možné text strategického eurofondového plánu  pripomienkovať tiež prostredníctvom e-mailu. V snahe čo najviac zefektívniť celý proces a následne aj hodnotenie a spracovanie podnetov, bude potrebné pripomienky zaslať prostredníctvom formulára a dodržať stanovený maximálny rozsah textu.  Vyplnený formulár zasielajte na adresu: narodnakonzultacia@vicepremier.gov.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh priorít Partnerskej dohody 2021 – 2027 (.PDF, 506 kB)

Formulár pre písomné pripomienky (.DOCX, 138 kB)

Prihláška k téme Ekologické Slovensko pre budúce generácie 12.11.2020 (.DOCX, 131 kB)

Národná konzultácia krok za krokom
 


Skočiť na hlavné menu