Najúspešnejšou školou súťaže Roadshow 2018 Úradu vlády SR je Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi


Dátum: 04.02.2019

Obrázok k aktualite Najúspešnejšou školou súťaže Roadshow 2018 Úradu vlády SR je Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi
IT akadémia pre seniorov, úpravy verejného priestranstva či PR agentúra na škole – to všetko sú témy projektov víťazných tímov zo stredných škôl Slovenska, ktoré ich do konca decembra minulého roku zaslali na Úrad vlády SR, a tým sa zapojili do už tradičnej súťaže Roadshow 2018. Súťaž dáva priestor šikovným študentom rozvinúť svoje nápady, invenčnosť, ale najmä prakticky uplatniť znalosti o eurofondoch v podobe vytvorenia vlastného projektového zámeru.

Odborná komisia zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov určila včera, v pondelok 4.2.2019, konečné výsledky súťaže Roadshow 2018, pričom pri svojom hodnotení prihliadala najmä na význam projektu pre ten ktorý región, kreativitu, inovatívnosť, ale aj na jeho formálnu správnosť. Predsedníčka odbornej komisie, Ingrid Šrámková z Úradu vlády SR: „Sme radi, že študenti pristúpili k tvorbe projektov zodpovedne a sme radi, že ceny dostanú schopné tímy študentov.“

Víťazom súťaže so 170 bodmi sa stal projekt: Senior IT academy – Senior IT akadémia od tímu „Senioráci “ z Technickej akadémie Spišská Nová Ves zložení: Andrej Širilla, Lenka Iľašová, Lenka Kopaničaková, Marián Boženko. Cieľom projektu je zrealizovanie „školy“ pre seniorov (záujemcovia nad 50 rokov) v oblasti informačných technológií, v ktorej by učili žiaci – stredoškoláci. SITA by fungovala v rámci Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi.


Druhé miesto získal projekt Úprava verejného priestranstva obce zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine . Tím „SPACE TEAM“ tvorili Pavol Vyletel Sofia Kaufmanová Dušan Remiar Martina Kružliaková. Ich projekt získal 160 bodov. Cieľom projektu je vytvoriť estetické, funkčné, oddychové a bezpečné verejné priestranstvo v centrálnej časti obce pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Priestor bude slúžiť ako oddychová zóna aj pre turistov, ktorí v hojnej miere navštevujú Bzovícky hrad a okolité prírodne a kultúrne pamiatky (Čabraď, Trúbiaci kameň, a pod.).

Na treťom mieste sa umiestnil projekt so 157 bodmi a opäť z Technickej akadémie Spišská Nová Ves. Tím „Piáristi“ v zložení: Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Jakub Smorada, Peter Janoš je autorom projektu Student PR agency – Študentská PR agentúra. Jeho cieľom je vytvoriť na škole aktívne fungujúcu, žiakmi (dobrovoľníkmi) riadenú PR agentúru, ktorá by zabezpečovala prevádzkovanie školskej televízie, elektronickej školskej nástenky, žiackej web stránky, mediálnu publicitu, organizovanie rôznych podujatí, ako aj ďalšie, moderné formy propagácie školy.

Odborná komisia skonštatovala, že tímy Technickej akadémie Spišská Nová Ves, ktorá prihlásila až tri projekty a získala dve umiestnenia, mali mimoriadnu podporu celej školy a boli príkladom toho, ako by sa projekty podobného charakteru mali spracovať. Súťažilo sa o zaujímavé a hodnotné ceny: tovar podľa potrieb školy v hodnote desať, osem a šesť tisíc eur a každý člen víťazných tímov získa podľa umiestnenia televízor, notebook s balíkom Microsoft Office 2016 alebo tablet. Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave do konca marca 2019. O presnom termíne budeme médiá aj verejnosť informovať.
 
Kompletné výsledky súťaže  „Roadshow 2018“
 
 1. Senior IT academy - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -170 bodov. Tím „Senioráci “ tvorili Andrej Širilla, Lenka Iľašová, Lenka Kopaničaková, Marián Boženko.
 2. Úprava verejného priestranstva obce - Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina – 160 bodov. Tím „SPACE TEAM“  tvorili Pavol Vyletel Sofia Kaufmanová Dušan Remiar Martina Kružliaková.
 3. Student PR agency - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -157 bodov.Tím „ Piáristi“ tvorili Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Jakub Smorada, Peter Janoš.
 4. PAVEGEN - chodník budúcnosti - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -147 bodov.
 5. Mesto Rožňava – mesto s rozhľadňou pri Opičej skale - Obchodná akadémia Rožňava -143 bodov.
 6. Revitalizácia areálu závodu Bučina Zvolen - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen -130 bodov.
 7. EKO – INFORMAČNÁ ZÓNA - Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici -129 bodov.
 8. Zmodernizovanie Centra popularizácie fyziky a Astronomickej pozorovateľne Milana Rastislava Štefánika - Gymnázium V. P. Tótha Martin -125 bodov.
 9. Revitalizácia Borovej Hory Zvolen, Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen -124 bodov
 10. Výstavba záchytného parkoviska v Banskej Bystrici -Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. – 120 bodov.
 11. Modernizácia školskej jedálne - Gymnázium V. P. Tótha Martin -105 bodov
 12. Rekonštrukcia a revitalizácia múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina - 104 bodov.
 13. Vybudovanie učebne cvičnej firmy, Obchodná akadémia Sereď - 103 bodov
 14. Vytvorenie duálneho vzdelávania v regióne Spiš, SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves - 98 bodov.
 15. Výmenný pobyt pre profesorov – 12 dní - Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen - 88 bodov.
 16. Revitalizácia hnedej priemyselnej zóny Švedlár- Gymnázium Krompachy - 83 bodov.
 

Skočiť na hlavné menu