Najúspešnejší v Road show 2015 úradu vlády boli študenti banskobystrického regiónu


Dátum: 01.02.2016

Obrázok k aktualite Najúspešnejší v Road show 2015 úradu vlády boli študenti banskobystrického regiónu
Úrad vlády SR ako Centrálny koordinačný orgán programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v Slovenskej republike zorganizoval na jeseň  minulého roka Roadshow 2015. Jedným z cieľov podujatia bolo informovať najmä mladých ľudí o EÚ, členských štátoch EÚ, ako aj o príspevku EÚ v rozvoji Slovenska prostredníctvom čerpania eurofondov.  Lektori úradu vlády navštívili 16 stredných a stredných odborných škôl v ôsmich krajských mestách na Slovensku. Viac ako 400 študentov si vypočulo prezentáciu, zapojilo sa do testovania znalostí o EÚ, do diskusií a písania slohových prác. Študenti prejavili veľký záujem o problematiku eurofondov a prekvapili dobrými znalosťami o Európskej únii a kohéznej politike Slovenska. Ich slohové práce na tému Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu  vyhodnotila v januári 2016 odborná komisia.

 
Výsledky:  slohová práca "Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu"


1.-5 miesto : cena Tablet Apple iPad Air Wi-fi 16GB
 • Juraj Mičko, Gymnázium Poštová, Košice
 • Monika Čabrová, Gymnázium M.R.Štefánika, Košice
 • Erika Koperová,
 • Eva Mazúrová, Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
 • Simona Mitrová , Gymnázium Konštantínova 2, Prešov
   
  6.-10. miesto :  cena Inteligentný mobilný telefón Sony Xperia
 • Ema Krišová,Gymnázium Konštantínova 2, Prešov
 • Patrik Ondrejech, Obchodná akadémia,Trnava
 • Petra Borošová, Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
 • Barbora Mišíková, Obchodná akadémia, Žilina
 • Tereza Kocáková, Stredná zdravotnícka škola, Trnava
   
  11.-15. miesto : cena Kompaktný digitálny fotoaparát Panasonic Lumix
 • Viktória Poláková, SOŠ veterinárna, Nitra
 • Marianna Turská,  Obchodná akadémia, Žilina
 • Viktória Jeleňová, Gymnázium M.R.Štefánika, Košice
 • Magdaléna Kubincová, Obchodná akadémia,Trnava
 • Romana Jurovatá,
   
  16.-20. miesto: cena Digitálny audio prehrávač MP3 Philips Azure          
   
 • Samuel Farský, Obchodná akadémia,Trnava
 • Pavol Kapusta, Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
 • Petra Vravcová, Gymnázium Konštantínova 2, Prešov
 • Veronika Rapková,Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
 • Natália Jašová, Obchodná akadémia,Trnava
Študenti využívali vo svojich prácach rôzne slohové formy či postupy tak, aby čo najvýstižnejšie vystihli svoj pohľad na pomoc eurofondov priamo v  obci, regióne, škole a pod.    Komisia ocenila aj ich  zmysel pre humor – niektorí zo študentov  sa k téme vyjadrili ozaj stručne alebo aj vtipne, napríklad: Eurofondy sú dobrá vec!  a Doprajem druhému výhru. Viťazné slohové práce študentov budú zverejnené na stránkach: www.nsrr.sk a www.partnerskadohoda.sk
Výsledky testu znalostí o EÚ
Na prvom mieste sa umiestnil región Banská Bystrica s 92,1% správnych odpovedí, ktorý si v porovnaní s predchádzajúcou Road show 2014 polepšil o deväť percent. Druhým najúspešnejším regiónom bola Nitra a tretím Žilina. Prekvapujúco sa zhoršil región Prešov, ktorý dosiahol  o 12% menej správnych odpovedí ako v minulosti.
Najviac sa študenti mýlili pri otázke Ako sa volá zmluva o Európskej únii? Často volili odpoveď Versaillská zmluva namiesto Maastrichtská zmluva. 
 
  Región 2015 2014
1. Priemerná úspešnosť za región Košice 89,3% 90 %
2. Priemerná úspešnosť za región Žilina 86,92% 89,5%
3. Priemerná úspešnosť za región Prešov 73,52% 85,7 %
4. Priemerná úspešnosť za región Nitra 90,4% 85,5 %
5. Priemerná úspešnosť za región Trnava 83,33% 83%
6. Priemerná úspešnosť za región Banská Bystrica 92,1% 83,2%
7. Priemerná úspešnosť za región Trenčín 84,29% 82 %
8. Priemerná úspešnosť za región Bratislava 88,4% 77,5 %
 
Úspešných študentov a učiteľov a zástupcov škôl prijmú predseda vlády SR Robert Fico a vedúci úradu vlády SR Igor Federič v priestoroch  úradu vlády, kde tým  najlepším odovzdajú vecné ceny – o presnom termíne prijatia budeme informovať.
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.nsrr.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk
 
Skočiť na hlavné menu