Nahlasovanie nezrovnalostí, rizík a podozrení z podvodného/ korupčného správania


Dátum: 11.05.2016

Obrázok k aktualite Nahlasovanie nezrovnalostí, rizík a podozrení z podvodného/ korupčného správania
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje pre účely nahlasovania podozrení na nezrovnalosti, riziká a podvody súvisiace s implementáciou prioritnej osi Vzdelávanie zo strany verejnosti zriadilo e-mailové konto rizika.oplz@minedu.sk.
 
Pre anonymné podávanie informácií alebo dôkazov vedúcich k odhaleniu korupcie, podvodu alebo závažnému porušovaniu predpisov, ktoré súvisia s implementáciou prioritnej osi Vzdelávanie, môžete svoje podnety zasielať tiež prostredníctvom samostatného anonymného webového formulára EDUOKO.
 
Odkaz na online formulár, ako aj informácie o novozriadenom e-mailovom konte nájdete tu:
http://www.minedu.sk/nahlasovanie-podozreni-na-nezrovnalosti-rizika-a-podvody/
 
Skočiť na hlavné menu