Na Základnej škole Československej armády v Prešove pribudnú špecializované učebne


Dátum: 11.06.2021

Obrázok k aktualite Na Základnej škole Československej armády v  Prešove pribudnú špecializované učebne

Nové špecializované učebne pribudnú žiakom a učiteľom v Základnej škole Československej armády v Prešove. V rámci projektu podporeného z európskych zdrojov, bude zrevitalizovaná technická učebňa, zriadené prírodovedné laboratórium chémie a vykonajú sa nevyhnutné stavebné úpravy. Celkový rozpočet projektu je takmer 60-tisíc eur, pričom nenávratný finančný príspevok je vo výške necelých 57-tisíc eur. Zvyšných 3 000 eur uhradí mesto Prešov. Zhotoviteľom stavby je prešovská spoločnosť Movyrob.

Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, cieľom projektu je skvalitnenie vyučovacieho procesu. V nových špecializovaných učebniach sa žiakom uľahčí získavanie praktických zručností v technických a prírodovedných predmetoch. „Počas výučby v nových odborných učebniach budú mať žiaci možnosť pochopiť teóriu v praxi, prejsť od abstraktného myslenia ku konkrétnemu, lepšie pochopiť učebnú látku, pojmy, súvislosti a prepojenia s praxou,“ uviedla Šitárová.

V odbornej technickej učebni sa bude nachádzať aj potrebné vybavenie, teda učebné pomôcky a nábytok. Rovnako to bude aj v prípade zriadenia prírodovedného laboratória chémie, kde budú obstarané učebné pomôcky, nábytok, interaktívna tabuľa, dataprojektor a PC set pre učiteľa. V rámci nevyhnutných stavebných úprav budú vymenené interiérové dvere, svietidlá, elektrické zásuvky a vypínače, keramické obklady, vodovodné batérie a pribudnú nové podlahy. „Žiaci si budú môcť tieto učebne vyskúšať už v nadchádzajúcom školskom roku,“ dodala tlačová referentka.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu