Na zákazky financované z eurozdrojov bude dohliadať ÚVO, po kontrole môže uložiť aj sankcie


Dátum: 19.09.2022

Obrázok k aktualite Na zákazky financované z eurozdrojov bude dohliadať ÚVO, po kontrole môže uložiť aj sankcie

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude kontrolovať zákazky financované z fondov Európskej únie a z Plánu obnovy a odolnosti po uzavretí zmlúv s dodávateľmi. Za zistené nedostatky bude môcť udeliť sankcie, ale nemalo by to predbežne ohroziť čerpanie eurozdrojov. Podľa riaditeľa odboru dohľadu ÚVO Tomáša Lepieša po dohode s ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 150 ľudí by malo prejsť do konca roku 2024 z riadiacich orgánov pri ministerstvách pod úrad. „Je to odmenenie úradu za činnosť, ktorú robil, že sa táto veľká kompetencia presúva, ale zároveň aj veľký záväzok, aby v tom pokračoval,“ povedal Lepieš.

Ako jeden zo štvorice kandidátov na nového predsedu ÚVO sa v pondelok zúčastnil verejnej diskusie, ktorú zorganizovala Americká obchodná komora v SR spolu s mimovládnymi organizáciami Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital. V prípade kontroly zákaziek z plánu obnovy uchádzač ubezpečil, že problém s čerpaním z tohto dôvodu nebude. „Úrad bude tieto zákazky kontrolovať iba po podpise zmluvy so sankčným mechanizmom. Žiadny prestoj z hľadiska nedočerpania alebo čerpania nehrozí, len musí byť sankčný mechanizmus,“ uviedol Lepieš. Úrad podľa neho vykoná kontrolu zákaziek, kde boli identifikované nejaké nedostatky zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, a uloží aj sankciu. Úrad ako sprostredkovateľský orgán bude robiť pred vyhlásením verejného obstarávania prvú ex ante kontrolu, tá je podľa Lepieša veľmi dôležitá, aby sa čo najviac eliminovali potenciálne nedostatky v procese a potom úrad urobí kontrolu až po podpise zmluvy.

Kandidát Peter Kubovič sa v súvislosti s posilnením kontrolných právomocí úradu obáva koncentrácie moci. „Je to o tom, aké interné protikorupčné politiky zaviedol úrad. Majú nejaký protikorupčný certifikát, ako to funguje, neviem. Je veľmi dôležité pozrieť sa na tieto procesy, čo je viacstupňová kontrola,“ poznamenal Kubovič. Predseda úradu podľa neho síce bude mať možnosť rozhodovať o opravných prostriedkoch, ale určite sa bude zaujímať o vnútorné kontrolné mechanizmy.

Kandidátka Helena Polónyi označila za veľmi dôležité, aby kompetencie úrad nemal možnosť zneužiť, ako sa to bežne deje. „Veľa verejných obstarávaní, ktoré som robila a úspešne ukončila, bolo zastavených z dôvodu, že nekompetentní odborníci na riadiacich orgánoch posúdili ako porušenie,“ priblížila. A korekcia bola tak vysoká, že bola pre verejného obstarávateľa likvidačná a radšej zrušil verejné obstarávanie, než by mal prísť o veľké peniaze pre korekciu. Až prax podľa Polónyi ukáže, ako presun kompetencií kontroly na úrad zafunguje.

O post šéfa ÚVO má záujem aj Ľubomír Kubička. Výhodou presunu právomocí podľa neho môže byť jednoduchšie metodické usmerňovanie aj kontrolórov a jednotné odborné názory. „Asi by to bolo jednoduchšie ako zvolávať stále všetky riadiace orgány, ktorých nie je málo. Veľmi dôležité bude nastavenie aj vnútornej kontroly a sledovanie toho, či tie rozhodnutia idú naozaj v súlade s tým, aký je verejne prezentovaný názor úradu,“ myslí si. Úrad by mal podľa neho dať najavo pohľad na jednotlivé procesné problémy, ktoré v praxi vznikajú, aby si verejní obstarávatelia boli istí ako sa bude rozhodovať v daných veciach.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu