Na Záhorí začali stavať Moravskú cyklomagistrálu medzi Holíčom a Skalicou


Dátum: 22.03.2023

Obrázok k aktualite Na Záhorí začali stavať Moravskú cyklomagistrálu medzi Holíčom a Skalicou
Úsek Moravskej cyklomagistrály v dĺžke 6,1 kilometra, ktorý povedie od Baťovho kanála v Skalici až po Holíč, začal stavať Trnavský samosprávny kraj (TTSK). TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.

Samosprávny kraj realizuje výstavbu cyklotrasy so spolufinancovaním z eurofondov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Stavebné práce sú v celkovom objeme skoro 896.000 eur a mali by byť ukončené do konca roka 2023.


Cieľom je prispieť k vybudovaniu Moravskej cyklomagistrály, ktorá bude mať celkovo takmer 50 kilometrov. "Ide o jednu z troch nosných cyklotrás v kraji. Vo výstavbe tohto úseku vidíme veľký potenciál, ktorý sa prejaví vo zvýšení atraktivity, kultúrneho a prírodného dedičstva na Záhorí a tiež aj na opačnom brehu rieky Morava. Ďalej rozvíjame turizmus a cestovný ruch v kraji, ako aj v partnerských regiónoch v Českej republike a Rakúsku," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Viac ako šesť kilometrov dlhý úsek bude viesť po korune ľavostrannej ochrannej hrádze rieky Morava a súčasťou projektu bude aj mobilné zariadenie na sčítanie cyklistov. Vo verejnom obstarávaní na dodávateľa stavebných prác uspela spoločnosť Eurovia SK. V zmysle zmluvy by mali byť stavebné práce ukončené do ôsmich mesiacov od začiatku výstavby.

Na českej strane postavil projektový partner, ktorým je združenie Obce pro Baťův kanál, 4,2-kilometrovú cyklotrasu neďaleko hranice s Trnavským krajom na úseku Strážnice – Petrov. Výška schváleného nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na celý cezhraničný projekt pod názvom Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce Juhomoravského kraja (JMK) a TTSK je takmer 1,4 milióna eur.

Zdroj:TASR

Skočiť na hlavné menu