Na záchrane a obnove kultúrneho dedičstva v pohraničí nám záleží.


Dátum: 09.02.2023

Obrázok k aktualite Na záchrane a obnove kultúrneho dedičstva v pohraničí nám záleží.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ vyhlásilo výzvu určenú pre slovensko-český pohraničný región v celkovej výške milión eur.

„Dobré vzťahy so susedmi sú základom stability, prosperity a mieru v Európe. Práve na podporu dobrých susedských vzťahov a pomoc ľuďom žijúcim v pohraničí slúžia eurofondové programy cezhraničnej spolupráce Interreg. Aj vďaka takýmto programom môžeme zveľaďovať pohraničné územia, zlepšovať kvalitu života ľudí a bližšie spolupracovať s našimi susedmi,” uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Aktuálna výzva programu Interreg SK-CZ je určená na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a otvorená je ešte do konca februára. Informácie nájdete TU.

O podporu sa môžu uchádzať napríklad projekty na budovanie bezbariérového prístupu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu či navádzacích systémov pre lepšiu prístupnosť k prírodným a kultúrnym pamiatkam. Taktiež sa zafinancujú projekty zamerané na revitalizáciu oddychových zón, budovanie stojanov pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá a prístrešky či projekty zamerané na propagáciu turistických aktivít prostredníctvom mobilných technológií. Do vyhlásenej výzvy sa môžu prihlásiť aj projekty na podporu cestovného ruchu prostredníctvom turistických kariet, rodinných pasov, či organizáciou aktivít propagujúcich spoločné územie, vďaka čomu sa podporí rozvoj turizmu.

„Rozvoj turizmu má v slovensko-českom pohraničí obrovský potenciál, ktorý by sme mali naplno využiť. Preto chceme podporiť projekty, ktoré zlepšia služby pre turistov a tým tiež pomôžu rozvoju miestnej ekonomiky,“ uviedla Remišová.

Výzva je určená na slovenskej strane pre prijímateľov v Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji, u českých susedov pre prijímateľov Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezského kraja. Z programu Interreg SK-CZ sme v dobiehajúcom programovom období podporili 166 projektov, medzi nimi bola aj obnova 115 pamiatok či vybudovanie a modernizácia 189 kilometrov nových a obnovených cyklociest. MIRRI SR už pripravuje ďalšie výzvy z nového eurofondového obdobia. Pre program Interreg Slovensko-Česko je na budúce roky určených 107 miliónov eur.

Skočiť na hlavné menu