Na záchrane a obnove hradu Tibava sa podieľajú ľudia z regiónu


Dátum: 27.08.2023

Obrázok k aktualite Na záchrane a obnove hradu Tibava sa podieľajú ľudia z regiónu
Na záchrane a obnove stredovekého hradu Tibava z 13. storočia sa podieľajú ľudia z obce Podhoroď a Sobraniec. Ako pre TASR uviedol predseda občianskeho združenia (OZ) Tibavská hradná cesta Ján Semka, ktoré obnovu zastrešuje, v roku 2018 bola na hrade vykonaná prvá etapa archeologického výskumu, architektonický výskum, ako aj geodetické práce.

"Po piatich rokoch príprav sme sa dostali k tomu, že nám na jar tohto roku Krajský pamiatkový úrad v Košiciach vydal súhlasné záväzné stanovisko k nášmu predloženému zámeru obnovy. Vytýčil a pomenoval oblasti a konkrétne body záchrany tejto pamiatky. Na tento rok bol tento zámer podporený Ministerstvom kultúry SR v rámci Národného projektu Ľudia a hrady. Obec Podhoroď ako partner OZ pri obnove tejto kultúrnej pamiatky čerpá na tento rok 72.000 eur, z ktorých realizujeme prvú etapu prác, ktoré nám pamiatkový úrad dovolil," uviedol Semka. Konkrétne ide o konzerváciu a obnovu severovýchodnej strany obvodovej hradby. Následne by chceli pristúpiť k vyčisteniu a úprave vstupnej hradnej brány. "V rámci projektu je od 15. mája do 31. októbra vytvorených osem pracovných miest na plný pracovný úväzok. Projekt je zameraný na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných ľudí z marginalizovaných skupín," priblížil Semka. Hrad je aj počas prác prístupný pre verejnosť. "Kto by chcel prísť navštíviť najvýchodnejšie situovaný hrad na Slovensku, je mu k dispozícii. Počas pracovných dní možno teda zastihnúť ľudí pri samotných prácach," doplnil Semka.

Tento rok sa im za veľkej pomoci obce Podhoroď a v spolupráci s neziskovou organizáciou Inex Slovakia podarilo zorganizovať prvý ročník mládežníckeho dobrovoľníckeho tábora. "Jedenásť mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov zo siedmich krajín Európy strávilo u nás desať dobrovoľníckych dní. Aktívne sa zúčastnili na prácach na hrade, kde murivo pripravované ku konzervácii čistili od tráv a machov, pomáhali odstraňovať náletové dreviny, robili povrchový zber kameňa a pomáhali pri upratovaní prostredia. Samozrejme, nerobili žiadne odborné práce, ale pomocné práce, ktoré študenti robiť môžu," dodal Semka.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu