Na vzdelávanie, vedu a inovácie dáme z nových eurofondov 2,6 miliardy eur


Dátum: 05.09.2022

Obrázok k aktualite Na vzdelávanie, vedu a inovácie dáme z nových eurofondov 2,6 miliardy eur
Kvalitný vzdelávací systém, ktorý sa dokáže pružne prispôsobiť rýchlym zmenám na trhu práce a väčšia podpora pre vedu, výskum a zavádzanie inovácií. Toto musí byť prioritou každej vlády, aby sa Slovensko mohlo stať silnou a konkurencieschopnou krajinou. Pri príležitosti otvorenia nového školského roka to povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová. Zdôraznila, že do školstva, vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií bude Slovensko v novom programovom období 2021 – 2027 investovať z eurofondov viac ako 2,6 miliardy eur.

"Slovensko nie je zásobárňou ropy, plynu ani iných nerastných surovín, naším najväčším bohatstvom sú ľudia a ľudský potenciál. Aby bolo Slovensko úspešné a konkurencieschopné, aby ľudia u nás mali dostatok pracovných príležitostí a lepšie platy, musíme oveľa viac investovať do kvalitného vzdelávania a do vedy, výskumu a inovácií. Je pre nás nesmierne dôležité mobilizovať ľudský potenciál, ktorý na Slovensku máme a hľadať odvážne spôsoby a inovatívne riešenia, ako zvládať nové výzvy,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová.

"Školstvo a vzdelávanie boli dlhodobo na okraji záujmu bývalých vlád. Dnes chýbajú po celom Slovensku stále stovky miest v materských aj v základných školách. Pre rodičov aj samosprávy to predstavuje obrovskú záťaž a problémy. Od nástupu našej vlády v marci 2020 to zásadne meníme. Z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý riadi naše ministerstvo, sme v tomto dobiehajúcom programovom období za 110 miliónov eur pomohli 589 základným školám a podporili sme až 204 000 miest pre žiakov. Dostupné a kvalitné vzdelanie je pre nás priorita, preto do školskej infraštruktúry pôjde z nových eurofondov až 246 miliónov eur,“ doplnila ministerka investícií.

Celkovo bude mať Slovensko z nových eurofondov na roky 2021 – 2027 na podporu vedy, výskumu, inovácií a kvalitného vzdelávania viac ako 2,6 miliardy eur.
Vzdelávanie bude v Programe Slovensko zastrešené v rámci cieľa Sociálnejšia  Európa, kde je na túto oblasť určených 609 miliónov eur. Tieto eurofondy majú byť investované do projektov, ktoré zvýšia kvalitu a efektívnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy – a to aj z pohľadu trhu práce. „Systém vzdelávania musí byť nastavený tak, aby tiež v čo najväčšej možnej miere zodpovedal aktuálnym požiadavkám trhu práce,“ zdôraznila vicepremiérka.

Zároveň sa v Programe Slovensko kladie dôraz na podporu rovného prístupu k vzdelávaniu a k odbornej príprave pre všetkých, najmä pre znevýhodnené skupiny, napríklad pre ľudí so zdravotným postihnutím. Vyčlenených je na to 210 miliónov eur.
„Už dnes neplatí, že to, čo ľudia vyštudujú, to sa stane aj ich celoživotnou profesiou. Pracovný trh je dnes oveľa flexibilnejší a kto sa na ňom chce uplatniť, musí sa vedieť prispôsobiť stále sa meniacim podmienkam, ktoré dnešná doba prináša. Preto čoraz väčší význam budú mať celoživotné vzdelávanie a systémy rekvalifikácie zamestnancov. Na lepšiu adaptáciu zamestnancov, podnikov i podnikateľov, zvyšovanie kvalifikácie či rekvalifikáciu a aktívne starnutie pôjde z nových eurofondov 253 miliónov eur,“ doplnila ministerka Remišová.

Až 1,8 miliardy eur bude z nových eurofondov smerovať na podporu vedy, výskumu a inovácií v rámci cieľa Inteligentnejšia Európa. „Slovensko doteraz vynakladalo na vedu a výskum len 0,9 % HDP, kým Európska únia ako celok dáva 2,3 % a Japonsko a USA investujú aj viac ako 3 % svojho HDP.  V tejto oblasti máme teda obrovský investičný dlh, ktorý podkopáva Slovensku nohy. Našim cieľom je posunúť sa v globálnom inovačnom rebríčku výrazne vpred, aby Slovensko dokázalo držať krok s inovatívnymi lídrami. Samozrejme, potrebná je inteligentná špecializácia, nemá zmysel snažiť sa byť lídrom vo všetkom. Na Slovensku už dnes pôsobia vysoko inovatívne firmy v oblasti vývoja revolučných vysokokapacitných batériových systémov pre elektromobilitu, vznikajú tu inovatívne riešenia v automobilovom priemysle a doprave. Slovenské firmy na globálnom trhu ponúkajú komplexné IT riešenia v oblasti kyberbezpečnosti, navigačných systémov a podobne. Na tomto môžeme stavať.“

Z nových eurofondov pôjde 213 miliónov eur na podporu rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a tvorbu pracovných miest. A takmer 973 miliónov eur bude na podporu výskumných a inovačných kapacít a zavádzanie pokročilých technológií.

Program Slovensko predstavuje revolučnú zmenu v systéme eurofondov. Spája doterajších šesť operačných programov do jedného – s jednými pravidlami, metodikou a manažmentom. Nové eurofondy sa budú riadiť jednoduchšími pravidlami podľa nového zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktorý schválil parlament v marci tohto roka. Kontrolu verejného obstarávania pre Program Slovensko bude po novom vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie.

Program Slovensko schválila slovenská vláda v júni 2022, následne bol formálne predložený na posúdenie Európskej komisii, s ktorou aktuálne prebiehajú konzultácie. Schválenie Programu Slovensko sa očakáva do konca tohto roka.

Skočiť na hlavné menu