Na výstavbu cyklochodníka získal Poprad dotáciu z IROP


Dátum: 23.11.2018

Obrázok k aktualite Na výstavbu cyklochodníka získal Poprad dotáciu z IROP
Cyklochodník od veľkej kruhovej križovatky pri Mestskom úrade po Športovú ulicu pri komplexe Aquacity prefinancuje mesto Poprad z veľkej časti z európskych zdrojov. "Mesto na uvedenú stavbu totiž získalo na základe žiadosti nenávratný finančný príspevok z Integrovaného operačného programu vo výške viac ako 783.000 eur," uviedol Slavomír Karabinoš z Mestského úradu (MsÚ) v Poprade.

Spolufinancovanie mesta v tomto prípade predstavuje päť percent z celkovej výšky investície, ktorá dosiahne takmer 826.000 eur. „Som veľmi rád, že tak, ako sme uspeli pri získaní európskych zdrojov na modernizáciu škôlky či zber biologicky rozložiteľného odpadu, tak sme boli úspešní aj v ďalšom dôležitom projekte a získali sme viac ako 700.000 eur na jeho realizáciu. Tento chodník ako dôležitá súčasť plánovanej cyklotrasy prepájajúcej mesto zo západu na východ by mal byť v budúcnosti nosnou osou cyklodopravy, na ktorú chceme postupne pridávať ďalšie napojenia z jednotlivých častí mesta. Cyklochodník tak, ako bude vybudovaný v tejto lokalite, vrátane odpočívadiel, by mal byť štandardom pri ďalšom rozširovaní siete cyklochodníkov v meste," uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Výstavba úseku "B" plánovanej cyklotrasy prepájajúcej mesto zo západu na východ počíta s vybudovaním obojsmernej cyklistickej komunikácie prevažne po ľavom a pravom brehu rieky Poprad v intraviláne mesta. Keďže prioritou je oddelenie cyklistickej dopravy od ostatnej - pešej a motoristickej, v rámci možností je navrhnutá samostatná cyklistická cestička. Iba v stiesnených podmienkach a na komunikáciách určených pre peších je navrhnuté vyznačenie cyklokoridoru.

 "Celková dĺžka úseku je takmer 1,4 kilometra, budú na nej dve nové lávky cez koryto rieky Poprad a jedna lávka na ľavom brehu popod železničný most," doplnil hovorca Popradu Marián Galajda s tým, že ako samostatné stavebné objekty sú navrhnuté aj dve odpočívadlá pre cyklistov - v parku po približne pri MsÚ a v parku medzi riekou Poprad a Ul. Popradské nábrežie. Súčasťou odpočívadiel budú lavičky, odpadkové koše a stojany na bicykle, v prípade odpočívadla na Popradskom nábreží aj prístrešok s integrovaným stolom. Navrhnuté je aj osvetlenie cyklochodníka spolu s aktívnymi dopravnými gombíkmi a LED svetlami vstavanými v obrusnej vrstve.

Zhotoviteľom diela je úspešný uchádzač z verejného obstarávania - spoločnosť Strabag. "Uvedená trasa cyklochodníka by sa mala následne prostredníctvom úseku "A" Poprad - Západ - MsÚ Poprad prepojiť s jestvujúcim cyklochodníkom začínajúcim na Brežnom riadku pri záhradkách. V smere na východ bude výstavba pokračovať úsekom "C" Most Ul. Športová - Štátna cesta I/66, a úsekom "D" Štátna cesta I/66 - Most D1 Matejovce. Tým sa existujúca cyklistická cesta bude môcť pripojiť na trasu pripravovanú Združením Euroregión Tatry, čím by sa komplexne prepojila komunikácia v smere od obce Svit a sídliska Juh v Poprade s cestou do Veľkej Lomnica a ďalej do Kežmarku a Vysokých Tatier," uzavrel Galajda.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu