Na vyjednávanie o prioritách v novom eurofondovom období sa musíme včas pripraviť


Dátum: 19.11.2018

Obrázok k aktualite Na vyjednávanie o prioritách v novom eurofondovom období sa musíme včas pripraviť
To, či bude vyjednávanie s Európskou komisiou o slovenských prioritách v novom eurofondovom programovom období 2021-2027 úspešné, závisí od skorej prípravy dokumentov a argumentov. Ich príprava bola cieľom zasadnutia pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. O dokumentoch i argumentoch diskutovali zástupcovia sektorov, územnej samosprávy, záujmových združení, ako aj občianskej spoločnosti.
 
Podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho potrebujeme mať v predstihu pripravené dostatočné argumenty na to, aby sme vedeli presvedčiť Európsku komisiu o našich prioritách. Chceme, aby práve na ne smerovali v budúcom programovom období európske peniaze. „Chceme byť pri financovaní špecifických potrieb našich regiónov čo najflexibilnejší. Komisiu však musíme presvedčiť aj o tom, že financovanie nami zvolených priorít podporí hospodársky rast, zamestnanosť a komplexný rozvoj našich regiónov,“ povedal vicepremiér. Ako dodal, na budúce programové obdobie sa nemôžeme pripravovať len od stola z Bratislavy. „Práve preto je do prípravy kľúčových dokumentov a argumentov zapojené čo najširšie spektrum partnerov,“ doplnil R. Raši.
 
Členovia pracovnej skupiny sa v diskusii zamerali hlavne na analytické dokumenty o našich prioritách, ktoré budú po roku 2020 na Slovensku podporované. Cieľom dokumentov bolo zhodnotiť stav vyšších územných celkov a subregiónov, ako aj to, čím sú špeciálne a aký majú potenciál na rozvoj. V záveroch analýz o regiónoch ich autori zhrnuli odporúčania, do akých oblastí by mala podpora z budúcich eurofondov smerovať.
 

Skočiť na hlavné menu