Na vybudovanie časti zberného dvora a nákup techniky dostanú Bojnice zdroje z EÚ


Dátum: 20.03.2017

Obrázok k aktualite Na vybudovanie časti zberného dvora a nákup techniky dostanú Bojnice zdroje z EÚ
Zefektívnenie a zintenzívnenie triedenia odpadu by malo priniesť vybudovanie časti zberného dvora v Bojniciach ako i nákup technológií. Na tento účel získajú Technické služby (TS), príspevková organizácia mesta nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 448.000 eur.
      "Projekt Technických služieb počíta s vybudovaním spevnených plôch a nákupom technického a technologického vybavenia. Ide mimo iného o špeciálne nákladné vozidlo s ramenovým nosičom kontajnerov, nakladač s rýpadlom, vaňové kontajnery a kancelársko-sanitárny kontajner. Zakúpená technológia bude slúžiť na zber, prepravu a manipuláciu vytriedených zložiek biologicky rozložiteľného, drobného stavebného a objemového odpadu vo vybudovanom zbernom dvore," informoval TASR riaditeľ TS v Bojniciach Dušan Hnáth.
      Výstavbu časti zberného dvora ako i nákup techniky budú bojnické TS financovať z NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové oprávnené výdavky projektu im schválilo ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre operačný program vo výške 471.958,48 eura, NFP predstavuje 448.360,56 eura. Spolufinancovanie TS je vo výške 23.597,92 eura, na tento účel vyčlenilo mesto pre organizáciu vo svojom rozpočte sumu 40.000 eur. Náklady na stavebnú časť investície predstavujú 69.000 eur, zvyšná suma je určená na nákup techniky.
      Realizácia projektu zabezpečí pre občanov mesta Bojnice jednoduchší a komfortnejší spôsob triedenia komunálneho odpadu a prispeje tiež k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom títo občania žijú, skonštatoval riaditeľ TS v Bojniciach.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu