Na úsek diaľnice D1 Budimír - Bidovce nadviaže rýchlostná cesta R2


Dátum: 18.04.2024

Obrázok k aktualite Na úsek diaľnice D1 Budimír - Bidovce nadviaže rýchlostná cesta R2
Diaľničný úsek D1 pri Košiciach Budimír - Bidovce postavený pomocou eurofondov slúži motoristom od konca roka 2019. Nadväzuje na naň aktuálna výstavba časti rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, ktorá je financovaná taktiež s podporou Európskej únie. Diaľnicu Budimír - Bidovce v dĺžke 14,4 kilometra stavali od roku 2016 tri roky. Celkové náklady na realizáciu predstavovali podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) 242 miliónov eur, z toho 169 miliónov eur išlo zo zdrojov EÚ.

"Hlavným cieľom projektu bolo dobudovanie základného diaľničného koridoru D1, čím sa zlepšili podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšila sa plynulosť a bezpečnosť motoristov. Okrem toho, že tento úsek odklonil tranzit v smere západ - východ a opačne z mesta Košice, podstatne sa skrátil čas a prejazdená vzdialenosť," uviedla pre TASR NDS. Podľa diaľničiarov sa to prejavilo aj v úspore spotreby pohonných látok a emisií. Význam úseku narastie po budúcom dobudovaní koridoru diaľnice D1 až po ukrajinskú hranicu. Zároveň časť tohto úseku je súčasťou koridoru Via Carpatia, ktorá spája Pobaltie a Poľsko s južnou Európou. Na postavenú diaľnicu sa napojí časť rýchlostnej cesty R2, ktorá bude vytvárať juhovýchodný obchvat Košíc. Budovaný úsek je dlhý 14,3 kilometra, jeho výstavba sa začala v marci 2022, motoristom by mal slúžiť od budúceho roka. "Na stavbe košického úseku R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. úsek, prebiehajú práce na celej trase, konkrétne na realizácii a budovaní násypov, ukladajú sa podkladné vrstvy asfaltu. Na mostoch, ktoré sú v rôznych fázach rozostavanosti, prebiehajú práce na armovaní, debnení a betonáži, osádzajú sa odvodňovače nosnej konštrukcie, osádzajú sa ložiská, ale prebiehajú aj prípravné práce na realizáciu izolácie mostovky," informovala NDS.

Stavebné práce prebiehajú aj na výstavbe odpočívadla Valaliky. Akceptovaná zmluvná hodnota stavby je 132,6 milióna eur bez DPH. NDS zároveň chystá na realizáciu ďalší sedemkilometrový úsek cesty R2. "V rámci prípravy I. úseku aktuálne zabezpečujeme prebratie dokumentácie po zapracovaní podmienky optimalizácie križovatky pri U. S. Steel," oznámili diaľničiari. Následne bude príprava projektu pokračovať zabezpečením stavebného povolenia a prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu