Na Úrade TSK vzniklo Informačno-poradenské centrum o európskych fondoch


Dátum: 03.08.2016

Obrázok k aktualite Na Úrade TSK vzniklo Informačno-poradenské centrum o európskych fondoch
Zabezpečenie efektívneho informovania o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regióne Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je hlavným cieľom vzniku Informačno-poradenského centra (IPC) na Úrade TSK. Vzniklo koncom júla a verejnosti začne slúžiť po zaškolení pracovníkov od začiatku septembra.

Ako TASR informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, IPC bude financované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý podporuje Európsky fond regionálneho rozvoja. „Celkové náklady na projekt predstavujú 301.487,20 eur. TSK zo svojho rozpočtu projekt spolufinancuje sumou 14.561,83 eur čo je 4,83 percenta z celkových nákladov na projekt po dobu do 31. decembra 2016,“ priblížil Plánek.

IPC bude podľa neho poskytovať včasné, aktuálne, komplexné, presné a jednotné informácie, vrátane zabezpečenia odborného poradenstva. Verejnosti, žiadateľom a prijímateľom bude k dispozícii 40 hodín týždenne, počas ktorých bude poskytovať osobné, resp. telefonické a e-mailové bezplatné poradenstvo.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vytvorenie a prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier pre samosprávne kraje vyhlásil Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc. Realizáciu a spolufinancovanie projektu schválilo Zastupiteľstvo TSK v polovici júla tohto roku. IPC v Trenčíne bude mať troch zamestnancov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu