Na tratiach východného Slovenska budú jazdiť elektrické jednotky za takmer 170 miliónov eur


Dátum: 20.10.2020

Obrázok k aktualite Na tratiach východného Slovenska budú jazdiť elektrické jednotky za takmer 170 miliónov eur
Cestujúci na východnom Slovensku opäť pocítia modernizáciu vozidlového parku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Okrem 52 moderných vozňov, ktoré budú na trate nasadzované v rokoch 2021 – 2023 (viac na https://www.zssk.sk/aktuality/na-vychodnom-slovensku-pribudne-52-modernych-voznov-za-65-mil-eur/) vyhlásila ZSSK súťaž na nákup úplne nových elektrických jednotiek (EJ). ktoré budú prioritne určené pre Košický a Prešovský samosprávny kraj.

Predmet zákazky je súčasťou projektu „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) – 3. časť“. Projekt sa bude uchádzať o prostriedky štrukturálnych fondov v rámci OPII 2014 – 2020, a to prostredníctvom nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a bude tiež spolufinancovaný zo zdrojov obstarávateľa.

Dvojsystémové jednotky budú:

 • nízkopodlažné a prispôsobené na prepravu imobilných cestujúcich,
 • môcť jazdiť rýchlosťou 160 km/hod,
 • mať minimálne 300 miest na sedenie,
 • klimatizované,
 • vybavené WiFi pripojením na internet,
 • vybavené moderným informačným systémom (vizuálny/akustický),
 • obsahovať systém počítania cestujúcich,
 • vybavené kamerovým systémom,
 • umožňovať prepravu bicyklov, kočíkov a nadrozmerných batožín.

 

Košicky a Prešovský samosprávny kraj ročne obslúžia v regionálnej doprave cca 10,4 mil. cestujúcich (údaj za rok 2019), jeho najvyťaženejšími traťami sú traťové úseky Poprad – Košice, Lipany – Prešov – Košice a Košice – Humenné, ktoré ZSSK obsluhuje v systémovom taktovom režime. Nové EJ značne odľahčia dopravu a budú nasadzované do prevádzky najmä na tratiach:

 • Košice – Lipany – Plaveč,
 • Košice – Trebišov,
 • Košice – Michaľany – Čierna n/ Tisou.

 

ZSSK bude dodaných 9 ks dvojsystémových EJ s možnosťou uplatnenia opcie na dodanie ďalších 11 ks a ich celková odhadovaná hodnota je 169 520 000 eur bez DPH. Stanovená lehota na predkladanie ponúk je 18. 12. 2020. Samozrejmosťou je konštrukcia vozidiel v súlade s platnými vyhláškami a technickými normami.

Nová súťaž bola do vestníka Úradu pre verejné obstarávanie odoslaná v utorok 13. 10. 2020, pričom dodávky prvých 9 ks nových jednotiek sa plánujú do konca roka 2023.


Skočiť na hlavné menu