Na terénnu sociálnu prácu a komunitné centrá pôjde 250 miliónov eur


Dátum: 09.08.2023

Obrázok k aktualite Na terénnu sociálnu prácu a komunitné centrá pôjde 250 miliónov eur

Ministerstvo práce a sociálnych vecí spúšťa nový národný projekt s názvom Terénna sociálna práca a komunitné centrá. Ide o projekt v rámci nového programového obdobia na roky 2021 až 2027 z Programu Slovensko. Kontinuálne tým nadviaže na predošlé a končiace sa projekty v gescii implementačnej agentúry rezortu práce a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Informoval o tom rezort práce a sociálnych vecí.

Ide o prvý projekt ministerstva práce z Programu Slovensko. Projekt zabezpečí pokračovanie činnosti terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov, pracovníkov komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu, ktorí sú súčasťou práce s ľuďmi v núdzi a v ťažkých životných situáciách. Podpora na ďalších takmer šesť rokov predstavuje 250 miliónov eur. Trvanie projektu je naplánované do januára 2029.

Nový projekt nadväzuje na štyri končiace sa národné projekty. Ide o projekty Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce a Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, ktoré v ostatných rokoch realizovala Implementačná agentúra MPSVR SR a Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. a Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza, ktoré mal v gescii Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Trvanie týchto projektov je časovo ohraničené, a to do 31. júla tohto roka.

Nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá tak plynulo na seba preberá úlohy v tejto oblasti. Realizuje sa od 1. augusta tohto roka. Prináša inovácie v rámci terénnej sociálnej práce a činnosti komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu