Na tepelné čerpadlá pôjdu ďalšie poukážky za viac ako 1 mil. eur


Dátum: 03.08.2020

Obrázok k aktualite Na tepelné čerpadlá pôjdu ďalšie poukážky za viac ako 1 mil. eur
V projekte podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II budú vydané ďalšie poukážky, ako prvé na tepelné čerpadlá. Informoval o tom Stanislav Jurikovič, vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Ďalšie poukážky na tepelné čerpadlá z projektu Zelená domácnostiam II v celkovej hodnote viac ako milión eur vydá podľa neho SIEA vo štvrtok 6. augusta 2020. V najbližších týždňoch budú vydané aj nové poukážky na ostatné tri druhy podporovaných zariadení.

Zdôraznil, že vďaka inovovanému informačnému systému so zásobníkmi môžu domácnosti od júna podávať žiadosti o poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie OZE priebežne. Zároveň môžu v zásobníkoch sledovať poradie svojej žiadosti a až do vydania poukážky ju môžu upravovať.

"Pri všetkých štyroch zariadeniach evidujeme v zásobníkoch stovky podaných žiadostí. Domácnosti, ktoré chcú zariadenia inštalovať do konca tohto roka, majú naďalej možnosť vyplniť elektronický formulár. Zásobníky so zverejneným poradím sa osvedčili. Vďaka vypĺňaniu žiadostí bez časového obmedzenia a s možnosťami úprav sa zvyšuje využiteľnosť poukážok a rýchlejšie uspokojíme väčší počet záujemcov," zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Poukážky na tepelné čerpadlá pri najbližšom vydávaní získa podľa Jurikoviča približne 350 ďalších domácností. Pre všetky druhy podporovaných zariadení sú v harmonograme zverejnené odhady počtu poukážok, ktoré sa budú postupne vydávať. Podľa toho môže domácnosť orientačne zistiť, či poukážku dostane pri najbližšom vydávaní.

Pripomenul, že na inštaláciu zariadení majú domácnosti tri mesiace od vydania poukážky. Pokiaľ je podávanie žiadostí otvorené a domácnosť pred vydaním poukážky zistí, že v stanovenej trojmesačnej lehote nie je možné zariadenie nainštalovať alebo miesto inštalácie uviedla nesprávne, môže pôvodnú žiadosť zaradenú v zásobníku sama zrušiť a obratom registrovať novú. "Prostriedky tak nebudú zbytočne blokované a šancu využiť poukážku skôr dostanú tí, ktorí sú na inštaláciu pripravení," zdôraznil Blaškovitš.

Jurikovič dodal, že momentálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 7600 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie OZE. Suma doteraz preplatených poukážok je viac ako 15 miliónov eur. Celkom je na podporu inštalácií vyčlenených 37 miliónov eur. Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie OZE.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu