Na sídlisku Juh v Trenčíne dokončili revitalizáciu vnútrobloku Východná


Dátum: 14.12.2020

Obrázok k aktualite Na sídlisku Juh v Trenčíne  dokončili revitalizáciu vnútrobloku Východná

Trenčianska radnica dokončila revitalizáciu vnútrobloku na Východnej ulici. Ako informovala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová, kompletnú obnovu priestoru medzi obytnými domami financovali vďaka nenávratnému príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške takmer 272-tisíc eur.
Východna-1-2048x1365

Revitalizácia sa dotkla územia s celkovou rozlohou 1 115 metrov štvorcových. "Pôvodný mobiliár a spevnené plochy nahradili nové komunikácie, detské ihrisko, oddychová zóna, nová zeleň i osvetlenie. Na vyrovnanom teréne je detské ihrisko, do nového svahu je osadená detská šmýkačka. Po otvorení budú mať deti k dispozícii deväť herných prvkov," priblížila novinky Ságová.
Východna-2-2048x1366

V priestore medzi obytnými domami na uliciach Halalovka a Východná je vybudovaný 138 metrov dlhý chodník. "V území sú integrované prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami. Vsakovaniu dažďovej vody budú napomáhať protierózne ryhy. Okolo ihriska i na svahoch pod ním sú vysadené nové jablone, javory, čerešne a kry," doplnila trenčianska hovorkyňa.

Východna-4-2048x1366
Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu