Na rozvoj obcí a miest v SR je z IROP určených vyše 1,7 mld. eur


Dátum: 11.09.2018

Obrázok k aktualite Na rozvoj obcí a miest v SR je z IROP určených vyše 1,7 mld. eur
Na rozvoj obcí a miest na celom Slovensku je určená suma 1,739 miliardy eur. Uviedla to v utorok v Chorvátskom Grobe podpredsedníčka vlády SR a šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) pri príležitosti hodnotenia stavu implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), za účasti primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala, generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR Mareka Mitošinku, generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislavy Milana Urbana a zástupcov združenia Jurava Mariany Fiamovej, Radovana Benčíka a Mária Schwaba.

Financie sú podľa Matečnej určené napríklad na podporu dopravy, na budovanie nových kapacít v jasliach a škôlkach, na vybavenie pre základné a stredné školy či na lepšie životné prostredie. "Približne pred dvoma rokmi sme vyhlásili prvú eurofondovú výzvu z Integrovaného regionálneho operačného programu. Za dva roky sa sme vypísali tri desiatky výziev, schválili sme stovky žiadostí a už si môžeme pozrieť aj prvé zrealizované projekty," uviedla Matečná.

Matečná zároveň informovala, že od začiatku programového obdobia vyhlásilo MPRV SR ako riadiaci orgán IROP-u celkovo 31 výziev a písomných vyzvaní v celkovej sume 1,24 miliardy eur, v oblastiach ako sú cesty 2. a 3. triedy, verejná osobná doprava, cyklotrasy a nemotorová doprava, sociálna infraštruktúra, jasle, škôlky, základné a stredné odborné školy, zelená infraštruktúra, kanalizačná infraštruktúry a vodovody, miestne akčné skupiny.

MPRV SR podľa nej ešte v tomto roku plánuje vyhlásiť ďalších 9 výziev v hodnote 353 miliónov eur. Suma vyhlásených výziev k 31. decembru 2018 bude v celkovej výške 1,59 miliardy eur, teda na úrovni 92 % alokácie eurofondového programu IROP.

"Celkovo bolo k 27. augustu 2018 vydaných 1163 rozhodnutí o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok vo výške približne 550 miliónov eur, z toho je pre 750 projektov uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v sume 469,5 milióna eur," spresnil Mitošinka.

Podľa Nesrovnala sa rozvoj spoločnosti presúva viac a viac do miest a preto sa aj ťažisko programu IROP presunulo do oblastí, ktoré viac reflektujú mesto a priľahlé metropolitné územia. "To je aj prípad Bratislavy, ktorá je sprostredkovateľským orgánom pre obce, ktoré sú v jej okolí," podotkol primátor Bratislavy.

Matečná dodala, že cieľom IROP je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí, a to bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu