Na rekonštrukciu cesty medzi Partizánskym a Hradišťom využije TSK eurofondy


Dátum: 12.07.2017

Obrázok k aktualite Na rekonštrukciu cesty medzi Partizánskym a Hradišťom využije TSK eurofondy
Rekonštrukciu cesty druhej triedy medzi Partizánskym a obcou Hradište v rovnakom okrese bude Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Opravu jedného z najvyťaženejších úsekov v kraji plánuje zabezpečiť ešte tento rok.
      
Rekonštrukcia sa dotkne konkrétne úseku cesty od križovatky s cestou I/64 v partizánskej mestskej časti Veľké Bielice po križovatku s cestou I/9 v Hradišti. Práce majú podľa projektu viesť k zlepšeniu stavebno-technického stavu cesty, čo prispeje k plynulosti cestnej premávky, zníženiu nehodovosti a zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie. "Cesta nebola komplexne rekonštruovaná posledných 30 rokov, takže, samozrejme, jej stav je priamo úmerný dĺžke tejto doby," skonštatoval pred časom primátor Partizánskeho Jozef Božik.
      
"V súvislosti s rekonštrukciou úseku cesty II/579 v dĺžke 7,155 kilometra aktuálne prebieha proces verejného obstarávania. Začiatok realizácie stavebných prác sa predpokladá v jesenných mesiacoch, pokiaľ to neovplyvnia ďalšie faktory, najmä samotný priebeh verejného obstarávania," informovala TASR Veronika Rezáková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.
      
Financovanie prác je zabezpečené v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020, konkrétne prioritnej osi č. 1, doplnila zamestnankyňa Úradu TSK. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 5.440.069,99 eura, nenávratný finančný príspevok 5.168.066,49 eura. Na spolufinancovaní sa má kraj podieľať sumou 272.003,50 eura. "Podpis Zmluvy o poskytnutí NFP s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR očakáva TSK v blízkej budúcnosti," dodala Rezáková.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu