Na projekty z oblasti cestovného ruchu a kultúry pôjde 19 miliónov eur


Dátum: 13.07.2018

Obrázok k aktualite Na projekty z oblasti cestovného ruchu a kultúry pôjde 19 miliónov eur
Trinásť štandardných projektov cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko na roky 2014-2020 dostane na svoju realizáciu prostriedky z Európskej únie. Najúspešnejšími boli projekty Prešovského samosprávneho kraja (PSK), až 11 z nich si rozdelí vyše 19 miliónov eur. Projekty sa zameriavajú najmä na cestovný ruch, kultúru a rozširovanie cyklotrás. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK.

Najväčšia suma, štyri milióny, poputuje podľa jej slov na tretiu etapu historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier. "Vybuduje sa ďalších takmer 26 kilometrov nových cyklistických chodníkov, ktoré vedú k unikátnym lokalitám na pohraničí alebo dopĺňajú už skôr vybudované trasy," priblížila Heilová.

Druhou najvyššou sumou, 2,8 milióna eur, bol podporený projekt na zachovanie, prezentáciu a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území. Na slovenskej strane, v Bardejove, sa plánuje obnoviť františkánsky kláštor zo 14. storočia a potom sa v ňom zriadia dielne pre remeselníkov žijúcich v pohraničnej oblasti.

"Investíciu vo výške 2,7 milióna eur získal projekt výstavby a renovácie transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom. Zelenú dostal aj projekt otvorenia brány Karpát. Za sumu takmer 2,1 milióna eur sa vytvorí a spropaguje nový produkt cestovného ruchu na poľsko-slovensko-ukrajinskom pohraničí. Ten je založený na vybudovanej infraštruktúre na železničnej trati s Ukrajinou, Slovenskom a na Karpatskej ceste do Giraltoviec," doplnila Heilová.

Ďalších takmer 365.000 eur poputuje na zmodernizovanie a spojenie už existujúcich turistických chodníkov po oboch stranách hraníc. Finančnú podporu vo výške 505.000 eur získal projekt za spoločné zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov. Takmer 1,6 milióna eur dostane projekt Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov. Jeho cieľom je vytýčenie a označkovanie jednej z najstarších obchodných ciest v Hornom Uhorsku Porta Rusica so sprievodnou infraštruktúrou, úpravou existujúcich trás a chodníkov pre cyklistov.

 "V rámci cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce bol takisto úspešný projekt Rôzne podoby vody. Obec Jarabina využije na realizáciu na slovenskej strane časť peňazí zo získaných vyše 571.000 eur. Vďaka finančným prostriedkom sprístupní Jarabinský prielom prostredníctvom výstavby prírodného náučného chodníka a zriadi centrálny turistický bod na križovatke viacerých cezhraničných peších a cyklistických chodníkov," povedala Heilová.

Suma 1,6 milióna eur pomôže projektu Človek v Tatrách – Tatry v človeku vytvoriť unikátny produkt kultúrnej a vlastivednej turistiky európskeho významu na Slovensku v podobe tradičného Múzea cestovného ruchu v Poprade. Na poľskej strane bude zriadené Múzeum horolezectva a lyžiarstva v Zakopanom.

Na zlepšenie a rozšírenie existujúcej cezhraničnej cyklistickej trasy, historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier, pôjde rovnaká suma, teda 1,6 milióna eur. Projekt umožní turistom dostať sa na bicykli do TANAP-u na oboch stranách hranice a využiť dopravu tatranskými električkami a lanovkami. Naplánovaná je aj revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Biskupská záhrada – Spišské Podhradie, kde sa budú konať kultúrno-duchovné podujatia a spoločné cezhraničné aktivity medzi partnermi. Súčasťou projektu je aj výstavba parkovacej a odstavnej plochy. Na realizáciu projektu, v ktorom je zahrnutý aj kultúrno-duchovný turizmus poľského mesta Głogów Małopolski, je vyčlenených 1,1 milióna eur.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu