Na projekty spolupráce s Maďarskom môžu samosprávy či školy získať až 50.000 eur


Dátum: 12.01.2021

Obrázok k aktualite Na projekty spolupráce s Maďarskom môžu samosprávy či školy získať až 50.000 eur
Miestne samosprávy, školy, cirkvi aj neziskové organizácie môžu ešte tento mesiac žiadať o finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Jeden projekt má šancu získať od 20.000 do 50.000 eur.


Peniaze sú určené pre žiadateľov z takzvanej východnej programovej oblasti, kam spadajú Košický a Banskobystrický kraj a štyri maďarské prihraničné župy. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).


Finančná podpora je určená na cezhraničnú spoluprácu orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Celková finančná alokácia pre danú prioritnú os predstavuje viac ako 790.000 eur. Výzvu vyhlásilo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia spolu s KSK a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.


 "Je to skvelá šanca pre zástupcov obcí či neziskových organizácií, ako nadviazať slovensko-maďarskú spoluprácu, získať podporu pre cezhraničné projekty a vďaka nim zvýšiť kvalitu života obyvateľov v pohraničnej oblasti. Napríklad v roku 2020 vďaka podpore z Fondu malých projektov pribudli nové priestory v športovom areáli v obci Kysak, vďaka čomu tam možno organizovať športové a kultúrne podujatia. Aj napriek pandémii sa podarilo zrealizovať tiež Regionálny festival tradičných ľudových jedál a zvykov v obci Slanec, na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia maďarských prihraničných obcí," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dosiaľ bolo podporených 103 takýchto projektov.


 Riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia Julianna Orbán Máté doplnila, že tretia výzva predstavuje v súčasnom programovom období poslednú príležitosť na realizáciu projektov s podporou Fondu malých projektov. Tie môžu byť zamerané na vypracovanie stratégií, štúdií, koncepcií, tvorbu spoločných odborných programov, organizovanie podujatí medzi obcami a mestami, organizáciu školení či výmenu skúseností. Informácie sú dostupné na webstránke www.viacarpatia-spf.eu.​
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu