Na projekty cezhraničnej spolupráce SR-ČR je v novom období určených 90 mil. eur


Dátum: 21.01.2016

Obrázok k aktualite Na projekty cezhraničnej spolupráce SR-ČR je v novom období určených 90 mil. eur
V rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika sa v programovacom období 2007–2013 preinvestovalo prostredníctvom Európskeho fondu pre regionálny rozvoj na spoločné projekty 92,7 milióna eur. Vyplýva to z informácií zo zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
      Ako TASR informovala Andrea Jurušová z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK na zasadnutí sa zišli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre Program cezhraničnej spolupráce a organizátora SMV, Ministerstva pre miestny rozvoj ČR, Ministerstva financií SR, Zlínskeho kraja, Moravskosliezského kraja, Juhomoravského kraja, Trenčianskeho, Žilinského a Trnavského samosprávneho kraja, Združenia miest a obcí Slovenska a ďalších členov z mimovládneho sektora.
      "Financie sa okrem iného využili na výstavbu a rekonštrukciu 87 kilometrov ciest, 319 kilometrov turistických ciest a chodníkov a vybudovanie nových cyklotrás v prihraničných česko-slovenských regiónoch. Cieľom Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 bola podpora spoločensko-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja, územnej dostupnosti a životného prostredia v slovensko-českom pohraničí," priblížila Jurušová.
      Úrad TSK bol zároveň miestom druhého zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika na roky 2014-2020. Na zasadnutí odzneli informácie o aktuálnom stave prípravy programu Interreg V-A SK-CZ a boli schválené dokumenty programovej dokumentácie - výberové kritériá projektov a oprávnenosť výdavkov projektov.
      "V novom programovom období na roky 2014-2020 sa zmenil oficiálny názov programu na Interreg V-A SR-ČR 2014-2020, no cieľom programu zostáva aj naďalej riešenie spoločných výziev prihraničných regiónov prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov. Rozpočet programu cezhraničnej spolupráce na obdobie 2014-2020 predstavuje viac ako 90 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja," uzavrela Jurušová.
(TASR)
Skočiť na hlavné menu