Na poriadok v obci Richnava svojpomocne dohliadajú aj miestni občania


Dátum: 03.12.2018

Obrázok k aktualite Na poriadok v obci Richnava svojpomocne dohliadajú aj miestni občania
V obci Richnava v okrese Gelnica v Košickom samosprávnom kraji žije až 79,8% občanov rómskej národnosti. Aj z tohto dôvodu obec požiadala o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Miestne občianske poriadkové služby Richnava s cieľom znížiť páchanie protispoločenských konaní, lepšie udržiavať verejný poriadok, kvalitu životného prostredia – a zapojiť do naplnenia tohto cieľa najmä miestnych občanov.
richnava
Zdroj: realizátor projektu

Vďaka projektu, ktorého finančný príspevok z fondov EÚ bol vo výške 191 526,84 eur, sa obci podarilo poskytnúť asistenčné služby zamestnaním 16 občanov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.
richnava1
Zdroj: realizátor pojektu

Miestne občianske poriadkové služby v obci Richnava zabezpečujú ochranu verejného poriadku v súčinnosti s Policajným zborom SR, predchádzaním vzniku konfliktov,  prevenciu protiprávneho správania sa vo vylúčenej lokalite, ochranu súkromného a verejného majetku, ochranu životného prostredia, ohlasovanie požiarov, prevenciu pri nakladaní s odpadmi, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu a podobne.
 
richnava2
 
Prijímateľ:  Obec Richnava
Celkové oprávnené náklady projektu:  201 610,80 eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   191 526,84 eur
Vlastné zdroje:  10 080,36  eur
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 12/2017 – 11/2020
Cieľ: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK
 
 
Skočiť na hlavné menu