Na podporu opatrovateliek a sociálnych služieb pôjde 55 miliónov z eurofondového protikrízového balíka REACT-EU


Dátum: 18.06.2021

Obrázok k aktualite Na podporu opatrovateliek a sociálnych služieb pôjde 55 miliónov z eurofondového protikrízového balíka REACT-EU
Eurofondy pomáhajú zlepšovať služby v regiónoch. Podpora domácej opatrovateľskej služby pre odkázané osoby je cieľom najnovšej výzvy z  protikrízového balíka REACT-EU. Výzvu v celkovej výške 55 miliónov eur odsúhlasila ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort pripravil návrh na prerozdelenie balíka REACT-EU a koordinuje eurofondy. Vyhlasovateľom výzvy bude  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 
„Starnutie populácie, ktorému Slovensko čelí, si bude v nasledujúcich dekádach vyžadovať oveľa väčšie investície do systému sociálnej starostlivosti. Vďaka eurofondom teraz môžeme podporiť sumou 55 miliónov eur opatrovateľské služby v regiónoch,“ uviedla vicepremiérka Remišová, ktorej rezort plní úlohu Centrálneho koordinačného orgánu pre eurofondy.
 
Cieľom výzvy je podporiť riešenia, vďaka ktorým budú môcť ľudia odkázaní na pomoc inej osoby zotrvať v rodinnom prostredí. Podpora kvalitnej a dostupnej domácej starostlivosti umožňuje predchádzať umiestňovaniu ľudí vyžadujúcich opatrovanie do pobytových zariadení. Európske zdroje zároveň pomôžu sieti opatrovateliek a terénnym sociálnym službám.
 
Výzva bude určená pre verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z celého Slovenska, a to aj z Bratislavského samosprávneho kraja. Z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu môžu na jeden projekt úspešní žiadatelia získať príspevok v rozmedzí od 10-tisíc eur až do pol milióna eur. Vyhlasovateľom výzvy bude  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 
O podporu sa vo výzve môžu uchádzať:
- obce a mestá, ako aj právnické osoby, ktoré založili alebo zriadili
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom
- registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti so sídlom v SR alebo ich právnické osoby
- občianske združenia
- združenia miest a obcí
 
 

Skočiť na hlavné menu