Na podporu informatizácie a digitálnej transformácie či budovanie inteligentných miest a regiónov pôjde viac ako 25 miliónov eur


Dátum: 26.09.2023

Obrázok k aktualite Na podporu informatizácie a digitálnej transformácie či budovanie inteligentných miest a regiónov pôjde viac ako 25 miliónov eur
V uplynulých dňoch prebehlo ďalšie zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na ňom schválilo päť národných projektov v oblasti informatizácie, digitálnej transformácie a podpory budovania inteligentných miest a regiónov. Výzvy na projekty budú vyhlásené z Programu Slovensko v celkovej sume viac ako 25 miliónov eur už čoskoro.

Na národný projekt Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum – projekt PFA pôjde viac ako 9 miliónov eur. V rámci projektu sa vytvoria forenzné laboratórne pracoviská na zabezpečovanie dôkazov pri vyšetrovaní kybernetických trestných činov, analýzy hrozieb, forenzné analýzy a analýzy malware. Zároveň sa umožní poskytovanie spravodajských informácií o páchateľoch kybernetických zločinov na Slovensku ostatným službám.

Viac ako 7 miliónov eur podporí projekt OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby, ktorého cieľom je zníženie počtu prevenciou a liečbou odvrátiteľných úmrtí na onkologické ochorenia. Umožní to napríklad zavedenie skríningu a soringu pacienta pri preventívnych prehliadkach, rýchlejšia diagnostika, zavedenie monitoringu pacienta po začiatok liečby s určením hraničných termínov a notifikácií či skrátenie času medzi jednotlivými vyšetreniami. Tretím schváleným projektom je projekt Online procesy – ezdravie. Sumou viac ako 2 milióny eur bude podporené najmä založenie Elektronickej zdravotnej knižky, čo umožní zdravotníckemu personálu zapisovať a čítať údaje elektronicky, rýchlejšie rozbehnutie poskytovania zdravotnej starostlivosti a zníženie administratívnej záťaže a nákladov spojených s chýbajúcou elektronizáciou procesov.


Takmer 1,5 milióna eur pôjde na projekt Vybudovanie modulárneho a integrovaného volebného informačného systému. Cez tento systém bude možné zabezpečiť komplexný proces volieb od prípravy, cez realizáciu až po disemináciu a interpretáciu výsledkov. Zároveň sa znížia administratívne náklady na prípravu, priebeh a vyhodnocovanie volieb a celý proces sa zautomatizuje. Na koncept digitálnych dvojčiat v rámci národného projektu Podpora samospráv na ceste k digitálnym dvojčatám a digitálnym službám pôjde takmer 5,6 milióna eur. Tento koncept skvalitní život obyvateľov najmä v oblastiach, ako sú doprava a mobilita, zdravie, životné prostredie, energetické a odpadové hospodárstvo a prístup k digitálnym službám mobility a službám verejnej správy. Zlepší sa zapájanie občanov do verejného života, rozbehnú sa elektronické platformy a proaktívne elektronické služby pre vnútornú správu mesta, zefektívnia a skvalitnia sa služby samosprávy pre občanov a podnikateľov. Viac informácií o výzvach nájdete po ich vyhlásení TU.

Skočiť na hlavné menu