Na nové miesta pre škôlkarov pôjde 13 miliónov eur


Dátum: 09.06.2021

Obrázok k aktualite Na nové miesta pre škôlkarov pôjde 13 miliónov eur
Pomáhame rodičom riešiť ich problémy! Situáciu s nedostatkom miest v materských školách  pomôže zmierniť nová výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výzvu v objeme 13 miliónov eur predstavila ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová. 

 „Slovensko bojuje s demografickou krízou. Krajiny, ktoré túto krízu úspešne zvládajú, investujú najmä do prorodinnej infraštruktúry s cieľom uľahčiť rodičom rovnováhu medzi pracovným životom a starostlivosťou o deti. Vo volebnom programe strany Za ľudí sme mali aj právo na miesto v škôlke pre všetky deti. Tieto sľuby teraz napĺňame zmysluplnými investíciami do rozšírenia kapacít materských škôl. S nedostatkom miest v škôlkach bojujú mnohé mestá a obce. Je to vážny problém, ktorý dolieha na rodičov detí v predškolskom veku. Ak sa im nepodarí umiestniť deti v materskej škole, ktorých zriaďovateľom je mestská časť alebo obec, musia hľadať alternatívne a neraz aj finančne náročnejšie riešenia. Preto je podpora kapacít a modernizácia škôlok prioritou najnovšej výzvy z regionálneho operačného programu,“ povedala ministerka Remišová, ktorej rezort IROP riadi.
Výzva, ktorá bude vyhlásená o pár dní, bude určená pre zriaďovateľov všetkých typov škôlok - od verejných, súkromných až po cirkevné, a to vo všetkých krajoch s výnimkou bratislavského. 

Žiadatelia môžu v rámci výzvy žiadať o podporu na: 
- výstavbu nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
- rozširovanie kapacít existujúcich škôlok prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov
- stavebno-technické úpravy existujúcich objektov s cieľom ich prispôsobenia pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. môže ísť o prestavbu nevyužitých priestorov ZŠ)
- stavebno-technické úpravy areálu vrátane detských ihrísk a športových zariadení pre deti 
- obstaranie materiálno-technického vybavenia 
- zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov 
 
Európske zdroje na výzvu vo výške 12 750 000 eur predstavujú 85% z celkových plánovaných finančných príspevkov. Doplnia ich prostriedky zo štátneho rozpočtu.  
Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto sú v prípade rozšírenia kapacít MŠ maximálne 8 950 eur (s DPH). Projekty na zlepšenie existujúcich kapacít škôlok môžu získať príspevok najviac vo výške 2 900 eur (s DPH) na jedno dieťa. 

 V aktuálnom programovom období sa na podporu zvyšovania kapacít materských škôl doteraz z IROP vyčlenilo takmer 65 miliónov eur pre 269 zariadení vo všetkých krajoch, vďaka čomu vzniklo 7 628 nových miest pre škôlkarov. Až 95% úspešných žiadateľov tvorili materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, nasledujú cirkevné a súkromné škôlky.

 „Nedostatok miest v materských školách je dlhodobý problém pre množstvo mladých rodín. Od budúceho školského roka  budú musieť nastúpiť do škôlok všetci predškoláci vo veku 5 rokov, čo obmedzí možnosti prijímať mladšie deti, preto je budovanie kapacít škôlok o to viac dôležité. V podpore predškolských zariadení v regiónoch budeme naďalej pokračovať,“ dodala vicepremiérka Remišová. 
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu