Na MOPS bude zameraná nová výzva, MV ju plánuje vyhlásiť v máji


Dátum: 19.04.2021

Obrázok k aktualite Na MOPS bude zameraná nová výzva, MV ju plánuje vyhlásiť v máji
Pokračovanie projektu Miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS), ktoré pomáhali zvyšovať zamestnanosť Rómov, bude financované v rámci výzvy v revidovanom Operačnom programe Ľudské zdroje (OP ĽZ). Revíziu už schválili na národnej úrovni, potrebné je jej schválenie aj na úrovni Európskej komisie. TASR o tom informovali ministerstvo vnútra (MV) a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR).

„V rámci revízie OP ĽZ bola vytvorená nová prioritná os 8 s názvom REACT-EU. Prostredníctvom nej bude vyhlásená aj výzva zameraná na podporu činnosti MOPS s alokáciou približne 25 miliónov eur, a to v gescii Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu,“ spresnila hovorkyňa rezortu práce Eva Rovenská. Revíziu OP a novú alokáciu pre MOPS avizovala splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková.

MV SR doplnilo, že v indikatívnom harmonograme na rok 2021 je vyhlásenie výzvy plánované na tohtoročný máj. Nenávratný finančný príspevok by mal pomôcť k zachovaniu služby MOPS vytvorených v rámci projektov na dočasné 36-mesačné obdobie. "V súčasnosti sa realizuje približne 212 projektov, ktoré vznikli v rámci prioritnej osi Integrácia marginalizovaných rómskych komunít. Končia priebežne, najmä počas prvého polroka 2021,“ informovala generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV Adela Danišková.

Samosprávy, kde túto službu zriadili, majú z ukončenia rozbehnutých a osvedčených projektov MOPS obavy. Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák poukazuje na dobré skúsenosti a vôľu pokračovať mnohých členských obcí a miest. Spomína napríklad Svidník, kde projekt podporovaný z Európskeho sociálneho fondu, skončil v závere roka 2020. “Zo šiestich fungujúcich MOPS zachovali a naďalej z vlastných peňazí platia dve,” priblížil hovorca ZMOS. Samosprávy sa podľa neho pripravujú na prerušenie a reálny reštart na jeseň, vnímajú to však kriticky. "Štát by si mal uvedomiť, že ukončenie a následné rozbehnutie je jednak stratou času, ale aj hazardom s dôverou u ľudí, ktorí sa v MOPS osvedčili," tlmočil postoj samospráv.

Podobne to vníma aj bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. "Tým, že sa nezačala včas príprava nadväzujúceho projektu, je prerušením ohrozených približne 1200 zamestnancov MOPS. Je tiež otázne, koľko zo súčasných členov MOPS sa do projektu opäť zapojí," konštatuje. I preto mieni, že aj keď sa podarí program reštartovať, počet obcí s MOPS ubudne.

Rezort vnútra ako vyhlasovateľ výzvy uisťuje, že ak v období medzi vyhlásením výzvy a čerpaním obce zainvestujú z vlastných zdrojov, dostanú peniaze naspäť. "V rámci nastavenia podmienok oprávnenosti vo výzve na MOPS bude možná spätná oprávnenosť výdavkov od dátumu vyhlásenia výzvy,“ potvrdila Danišková.

Ravasz si však kladie otázku, či samosprávy, „finančne vykrvácané“ v dôsledku pandémie a zabezpečenia plošného testovania, majú vo svojich rozpočtoch rezervu na takéto predfinancovanie.

Projekt MOPS etablovali prvými vyhlásenými výzvami v roku 2017, nadväzoval na program rómskych občianskych hliadok (ROH). Hliadky MOPS prispievajú k zlepšeniu poriadku a bezpečnosti v lokalitách s marginaizovanou rómskou komunitou, podnecujú tiež k ochrane životného prostredia a nevytváraniu čiernych skládok odpadu, dohliadajú aj na bezpečnosť školopovinných detí.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu